کلیدواژه‌ها = صفحات وب
تعداد مقالات: 3
1. کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه‌های صنعتی کشور

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 107-136

صدیقه محمداسماعیل


2. ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 188-193

نیکولا جورج دراگولانسکو؛ ترجمه افشین حمدی‌پور؛ ابراهیم صادقی


3. ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 12-19

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ نوشین فرودی