کلیدواژه‌ها = قانون برادفورد
تعداد مقالات: 6
3. مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 37-45

رؤیا مقصودی


5. تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377

دوره 12، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 8-22

مه‌لقا اشتری