کلیدواژه‌ها = پروانه ثبت اختراع
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-159

ثریا ذوالفقاری؛ محمد توکلی‌زاده راوری؛ احمد میرزایی؛ فرامرز سهیلی؛ محمد سجادیان


2. ارزش پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی براساس عامل اهمیت

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 129-148

فرامرز سهیلی؛ علی منصوری