کلیدواژه‌ها = کتابشناسی ملی ایران
تعداد مقالات: 5
3. فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 67-74

مرتضی کوکبی


4. ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 92-102

مرتضی کوکبی