نویسنده = مریم ناخدا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری رده‌بندی ‌مجدد در کتابخانه‌های ‌علوم‌ پزشکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-59

مریم ناخدا؛ امیرحسین مردانی