نویسنده = ترجمه فاطمه مکی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 114-122

نوشته دیان ابرگ؛ ترجمه فاطمه مکی‌زاده


2. راهبرد کاوش نظام‌مند بازیابی اطلاعات در عصر نظام‌های جهانی اطلاعات

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 155-158

نوشته کیم زینس؛ ترجمه فاطمه مکی‌زاده