نویسنده = اثر ورونیک هادنگ
تعداد مقالات: 1
1. کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 149-158

اثر ورونیک هادنگ؛ ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو