نویسنده = ترجمه علی خسروجردی
تعداد مقالات: 2
1. کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 315-328

نوشته سای‌نوی چان؛ ترجمه علی خسروجردی


2. مدیریت منابع انسانی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 161-166

نوشته کلی بلسینگر؛ ترجمه علی خسروجردی