نویسنده = مریم شکفته
تعداد مقالات: 2
2. الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی

دوره 18، شماره 1، بهار 1386، صفحه 243-268

نوشته تی.دی. ویلسون؛ ترجمه مریم اسدی؛ مریم شکفته