پیش‌‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین‌کتابخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: در این مقاله با بررسی خدمات و سرویس‌های پایگاه OCLC به‌عنوان یکی از مراکز مهم و مشهور در ارائه خدمات تعاونی و اشتراکی، و نیز بررسی تعدادی پورتال‌های کتابخانه‌ای و پرسش از کتابداران و متخصصان، خدماتِ با اولویت برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی، شناسایی شود.
روش/ رویکرد پژوهش: برای گردآوری داده‌‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. این پژوهش از نوع کمّی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 44 نفر از اعضای هیئت علمی، مدیران و کتابداران ارشد کتابخانه ملی که دارای مسئولیت‌های اجرایی و کارشناسی هستند، تشکیل داده‌اند.
یافته­ها: براساس پاسخ­های گردآوری شده و از میان 25 سرویس مورد انتظار برای ارائه در پورتال کتابخانه ملی و باتوجه به نظر کارشناسان متخصص، 20 سرویس مورد تأیید قرار گرفته است که  لازم است بعد از تهیه مشخصات آنها در پورتال جامع کتابخانه ملی، پیاده‌‌سازی شوند.
نتیجه­گیری: براساس یافته­های پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که سرویس­های پایه­ای در حوزه خدمات فهرستنویسی تعاونی و سازماندهی اطلاعات، خدمات مرجع و بازیابی اطلاعات در راستای راه­اندازی شبکه اطلاع­رسانی یکپارچه، دارای اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prerequisites for Launching the Comprehensive Portal of the National Library to Provide Shared Inter-Library Services

نویسندگان [English]

  • R. Shahrabi 1
  • F. Khosravi 2
1 M.A. in Library and Information Science, National Library and Archives of I.R. Iran, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science, National Library and Archives of I.R. Iran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to identify high-priority services to be provided in the National Library Portal by evaluating the services of the OCLC (Online Computer Library Center) as an important center known worldwide that provides cooperative and shared services, and also by assessing a number of library web-portals and interviewing librarians and experts.
Design/Methodology/Approach: A researcher-made questionnaire was used for data collection. This research was qualitative and practical. The research population included 44 faculty members, managers and senior librarians who work in the National Library of Iran and who hold professional and administrative positions.
Findings: Based on the responses collected about 25 services expected to be presented in the National Library portal, that is, according to the viewpoint of expert staff, 20 of those services were confirmed as desirable in the comprehensive portal of the National Library.
Conclusion: On the basis of the research findings, the basic services in the field of collaborative cataloguing services and information organization, reference services and information retrieval, should have priority in the launching of the integrated website.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portal
  • National Library and Archives of the I.R. Iran
  • collaborative services
  • OCLC