همکاری‌های علمی و شبکه‌‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال‌های 2005- 2010

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس مهندسی نرم‌‌افزار

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف: تعیین الگوهای همکاری و تحلیل شبکه­های هم‌‌تألیفی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در سال­­­­های 2005- 2010.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکرد علم‌‌سنجی انجام شده است و جامعه پژوهش را آن دسته از تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف تشکیل می­دهند که در وبگاه وب‌‌آوساینس در بازه زمانی 2005-2010 نمایه شده­اند.
یافته­­­­‌‌ها: تعداد عناوین منتشر شده دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال های 2005-2010 سیر صعودی داشته، اما روند رشد تولیدات دانشگاه در طی این سال­ها دارای نوسان بوده است. نرخ رشد تولیدات در این پنج سال نرخ 38/10 درصد را نشان داده است. از 1017 دانشگاه و مؤسسه مختلف، پنج دانشگاه از نظر تعداد مقالات و دو شاخص ال.سی.اس و جی.سی.اس با دانشگاه صنعتی‌‌شریف بیشترین همکاری را داشته‌‌اند. همچنین یافته­ها حاکی از آن بود همکاری مؤسسه­ای و همکاری بین‌‌مؤسسه­­ای در بالاترین سطح؛ و در مقابل، همکاری بین‌‌المللی از پایین‌‌ترین سطح برخوردار بوده است. سهم تولیدات با الگوی نویسندگی تک‌‌نویسنده درحال کاهش بوده و سهم تولیدات با الگوی دونویسنده و بیش از دونویسنده، پیوسته در­حال افزایش بوده است. در تحلیل ماهیت شبکه­‌‌­های هم­تألیفی موضوع فیزیک کاربردی و مهندسی عمران از نظر تعداد خطوط و گره­­­ها بیشترین را در میان 25 موضوع به خود اختصاص داد و نتایج نشان داد که سه موضوع شیمی تجزیه، علم پلیمر، شیمی آلی دارای بیشترین چگالی و تراکم یا پیوستگی در میان موضوعات برخوردار بوده است. موضوعات شیمی­آلی، شیمی فیزیک، فیزیک پلاسما براساس شاخص رأس بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده‌‌اند.
نتیجه­گیری: تولیدات هم­تألیفی در دانشگاه صنعتی‌‌شریف درحال افزایش است و همکاری در نویسندگی در دانشگاه صنعتی‌‌شریف از سطح قابل قبولی برخوردار است. ییشترین همکاری­ها در حوزه­های علوم پایه در رشته‌های شیمی، فیزیک و ریاضیات و در حوزه  فنی و مهندسی در رشته عمران و مهندسی نفت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Collaborations and Co-Authorship Networks in Scientific Publications of Sharif University of Technology during 2005-2010

نویسندگان [English]

  • M. Asadi 1
  • S. Joulaei 1
  • S. Saqafi 2
  • A. Bazrafshan 3
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, I.R. Iran
2 B.A. of Software Engineering
3 M.A. of Library and Information Science, Kerman University of Medical Science, Kerman, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to determine the patterns of collaboration and analyze the
co-authorship networks of Sharif University of Technology during 2005-2010.
Design/Methodology/Approach: This research was carried out through scientometrics approach.
The research population includes the publications of Sharif University of Technology indexed
in the Web of Science website during 2005-2010.
Findings: The number of publications of Sharif University of Technology had generally increased
during 2005-2010, however, there were some fluctuations in this upward trend. The growth rate
of publications in these five years was 10.38. Among 1017 different universities and institutions,
five universities had the highest amount of collaboration with Sharif University of Technology in
terms of the number of papers and two indicators i.e. LCS and GCS. The findings also showed
that institutional and inter-institutional collaborations were at the highest level while international
collaboration was at the lowest level. The number of publications with a single author is decreasing
and publications with two or more authors are constantly increasing. In the analysis of coauthorship
networks, applied physics and civil engineering have the highest number of lines and
nodes among 25 subjects. The results indicated that three subjects, i.e. analytical chemistry, polymer
science, and organic chemistry have the highest density and compression or cohesion among
the subjects. Organic chemistry, physical chemistry and plasma physics rank highest based on the
peak indicator.
Conclusion: Co-authored publications are increasing in Sharif University of Technology and
collaboration in authorship is in an acceptable level in this university. The highest amounts of
cooperation in the field of science are in chemistry, physics and mathematics; in the field of engineering,
civil and petroleum engineering rank highest.