میزان بهره‌گیری از استانداردهای ابرداده‌ای در ذخیره‌سازی نسخه‌های خطی موجود در پایگاه‌‌‌های نسخه‌های خطی فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی میزان بهره­گیری از استانداردهای ابرداده­ای در پایگاه­های نسخه­های خطی فارسی، و نوع و فراوانی این استانداردها در فرآیند دیجیتال­سازی این پایگاه­ها می‌پردازد.
روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی توصیفی (فراوانی) است و داده­ها از طریق سیاهه‌وارسی گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: در پایگاه­های نسخه­های خطی فارسی استانداردهای ابرداده­ای متس، دابلین­کور و مودس به‌‌‌ترتیب با فراوانی بیشتری به‌‌کار رفته‌‌اند.
نتیجه‌‌گیری: در بخش­های مربوط به توصیف و ارائه اطلاعات نسخه­های خطی، در استفاده از استانداردهای ابرداده­ای یک­دستی وجود ندارد. لزوم توجه به یک‌دستی استانداردهای ابرداده­ای در توصیف نسخه­ها، وجود سازمانی  برای  تدوین خط‌مشی یکسان را ضروری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metadata Standards Employed in Persian Manuscript Databases

نویسندگان [English]

  • L. Arabgary 1
  • M. K. Kamran 2
  • S. Rezaei Sharifabadi 3
1 M. A. of Library and Information Science
2 Assistant Professor of Library and Information Science, Alzahra University
3 Professor of Library and Information Science, Alzahra University
چکیده [English]

Purpose: Determining the extent to which, as well as the variety of metadata standards are
used in the process of digitization Persian manuscripts in databases of the National Library
of Iran, Parliamentary Library of Iran, Aastaan Qods Library, Malek Library and Museum.
Design/Methodology/Approach: a checklist was employed to collect, and statistics was
used for analysis of data.
Findings: Metadata Encoding and Transmission Standard (METS), Dublin Core (DC)
and Metadata Object Description Standard (MODS), are used respectively in Persian
manuscripts databases.
Conclusion: In descriptive parts as well as notes consistency was not found in employing
standards. Attention must be paid to correct the situation. Setting up a centre for coordination
is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metadata standards – digitization- Persian manuscripts - National Library of Iran- Parliamentary Library of Iran-Aastaan Qods Library- Malek Library and Museum