مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: داده­هایی که برای پژوهش­های مختلف جمع‌آوری می­شود با استفاده از روش­ها و مدل­های مختلفی تحلیل شوند. پژوهش­های مرتبط با شبکه­های اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای تحلیل داده‌‌های به‌دست آمده  با هدف شناسایی شبکه­های اجتماعی، از سنجه­های مختلفی ازجمله سنجه­های مرکزیت و تراکم شبکه استفاده می‌شود.
روش/رویکرد پژوهش: مرور منابع، به روش تحلیلی - سندی.
یافته­ها: دانشمندان علم اطلاعات به بررسی انتشارات، شبکه­های استنادی و هم‌استنادی، ساختار همکاری علمی، شبکه­های هم‌نویسندگی، بررسی جریان دانش و سایر شکل­های تعاملات اجتماعی شبکه­ها می­پردازند و استفاده از سنجه تراکم و مرکزیت برای بررسی این شبکه­ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concepts of Centrality and Density in Scientific and Social Networks

نویسندگان [English]

  • F. Soheili 1
  • F. Osareh 2
1 Assistant Professor of Library and Information, Payam-e-Noor University
2 Professor of Library and Information Science, Shahid Chamran University
چکیده [English]

Purpose: Data collected for research on social networks, similar to other research, is analyzed
according to various methods and models, including measures of centrality and
network density.
Design/Methodology/Approach: Analysis of literature.
Findings: Information scientists review publications, citation and co-citation networks,
structure of scientific collaboration, co-authorship networks, review of knowledge flow,
and other forms of social interactions.
Conclusion: Using measure of density and centrality is a required for investigating such
networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • centrality - density - scientific networks- social networksanalysis- scientometrics