گرایش موضوعی کتاب‌های تألیفی و ترجمه شده کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1373- 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: بررسی گرایـش­هـای موضوعی کتاب­هـای فارسی تـألیفی و ترجمه شده حـوزه­ کتابداری و اطلاع­رسانی طی سال‌های 1373- 1387.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌وارسی است. جامعه آماری را 472 عنوان کتاب منتشر شده در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال­های 1373- 1387 تشکیل می‌دهد که از طریق جست‌وجو در اُپک کتـابخانه ملی بازیابی شدند. بـه‌منظور اطمینان از جامعیت داده­هـای گـردآوری شده، از سایت نـاشران حـوزه­ کتـابداری و اطلاع­رسانی، سایت خانه­ کتاب و بخش انتشاراتی دانشگاه‌های کشور استفاده شده است.
یافته­ها: نسبت کتاب­های تألیفی به ترجمه شده بیشتر است. در سال 1386 بیشترین کتاب تألیفی و سال 1384 بیشترین کتاب ترجمه شده منتشر شده است. محمدحسین دیانی پرکارترین نویسنده و علی شکویی پرکارترین مترجم هستند. گرایش موضوعی فهرستنویسی و رده­بندی با 6/9 درصد بیشترین سهم از بین کتاب­های تألیفی، و مرجع و خدمات اطلاع­رسانی با 8/13 درصد بیشترین سهم را در بین کتاب­های ترجمه شده به خود اختصاص داده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject Trends of Persian Publications in LIS, 1994-2008

نویسندگان [English]

  • M. Amraei 1
  • E. Geraei 2
  • S. Siamaki 3
1 M. A. of Medical Library and Information Science, Medical University of Isfahan
2 Ph.D Student of Library and Information Science, Shahid Chamran University
3 M. A. Student of Library and Information Science, Shahid Chamran University
چکیده [English]

Purpose: Examining subject trends of LIS Persian books published in Iran from 1994-
2008.
Design/Methodology/Approach: a checklist was used to collect data. Population includes
472 book titles in the field of Library and information science between 1994
and 2008. National Library OPAC was searched to identify these books. Publishers'
website of Khaneh-yeh Ketab and the section of academic publications were consulted
to ensure full coverage.
Findings: Most LIS publications in the country during those years are originally written
in Persian. In 2005, however, the majority consisted of translated titles. M. H Dayani
and A Shokoohi were the most proliferating author and translator, correspondingly.
Cataloging and classification made 9.6% of all publications originally written in Persian.
Conclusion: Reference and information services were the two subject areas that received
highest number of translated titles (13.8%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject Trends
  • Library and information science
  • books
  • Authorship
  • translations