رضایت کاربران با آسیب بینایی از خدمات بخش نابینایان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: شناسایی میزان رضایت کاربران دانشجوی با آسیب بیناییِ دانشگاه تهران از خدمات کتابخانه­ای بخش نابینایان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود این خدمات است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایش توصیفی انجام ­شده ­است. داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق مصاحبه تلفنیِ ساختاریافته با 38 نفر از کاربران بخش نابینایان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران گردآوری شده­اند. همچنین، برای تحلیل داده­ها در بخش اطلاعات جمعیت­شناختی از آمار توصیفی، در بخش میزان رضایت از خدمات موجود از طیف بازرگان و همکاران با استفاده از نرم­افزار SPSS، و در بخش مشکلات و پیشنهادات از روش تحلیل محتوا استفاده شده ­است.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که میزان رضایت کاربرانِ با آسیب بینایی از خدمات کتابخانه­ای بخش نابینایان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با میانگین 11/3 در سطح نسبتاً مطلوبی است. همچنین، بیشترین مشکلات و مهم­ترین پیشنهادات پاسخ­دهندگان نیز در مورد ضبط متون و فایل­های صوتی بوده ­است.
نتیجه­گیری: با وجود اینکه میزان رضایت از کتابداران و کارمندان بخش نابینایان در سطح خوبی قرار دارد، معماری، فضا، و همچنین علائم هدایت­کننده این بخش متناسب با نیاز این کاربران نیست. نتایج این پژوهش با پژوهش­های قبلی تا حدود زیادی همسو است. برای بهبود خدمات کتابخانه­ای براساس یافته­های پژوهش و نظرات کاربران، پیشنهاداتی نیز مطرح شده­ است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visually Impaired Users Satisfaction of the Services Provided by the Central Library and Document Center of the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • F. Fahimnia 1
  • B. Rasuli 2
1 Associate Professor of Library and Information Science, University of Tehran
2 M. A. Student of Library and Information Science, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: Measuring satisfaction of the visually impaired users of the services provided by
the Central Library and Document Center of the University of Tehran as well as proposing
improvements.
Design/Methodology/Approach: Data was gathered using a questionnaire as well as
structured telephone interviews with 38 users. For analysis of demographic data, descriptive
statistical techniques were employed. For the data related to satisfaction, Bazargan et
al Spectrum was implemented using SPSS application. Content analysis was carried out
to identify problems.
Findings: An average of 3/11 indicates a fairly good level of user satisfaction. Most of the
problems and more important suggestions by users relates to difficulties regarding recording
texts and audio files.
Conclusion: Although Users are fairly satisfied with treatment of staff, there are serious
problems with the building design, space, and guiding signs in the library’s department
for visually impaired users. Findings confirm previous research. Suggestions are made to
improve the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visually impaired
  • users
  • Academic libraries
  • University of Tehran