مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the evolution and transition in cataloging of old texts

نویسنده [English]

  • S. Emami

کلیدواژه‌ها [English]

  • figure of speech
  • abstract
  • catalog
  • marginal note-making