تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: شناسایی سیر تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن
روش/ رویکرد پژوهش: ، تحلیل محتوا؛ ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌‌وارسی.
یافته‌‌ها: تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن دربردارنده تلاش‌های متعدد برای حفاظت از حق مؤلف است، آثار فقه شیعه و سنّی از دیرباز، و کنوانسیون‌های بین‌المللی و موافقتنامه‌های حقوقی منعقدشده در غرب مدرن در قرون اخیر، شواهد این تلاش‌‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of Copyright in the Islamic Culture and the Modern West

نویسندگان [English]

  • M.H. Asgharnia 1
  • M. Asgharnia 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University of Tehran
2 PH.D. Student of Public Law, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: Exploring the evolution of copyright law in the Islamic Culture and the Modern
West
Design/Methodology/Approach: Results from content analysis of primary resources recorded
in a checklist
Findings: Muslim Sunni and Shiite religious scholars and Western scholars have written
widely to protect copyright. Western scholars attempts however, have developed systems
of such protection within the national as well as international arenas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • jurisprudence
  • Intellectual Property
  • History of Islam
  • Modern West History