استفاده و رضایت اعضای هیئت علمی از پایگاههای اطلاعاتی آبونمان شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری

چکیده

هدف: میزان استفاده و رضایت اعضای هیئت ‏علمی از پایگاه‏های اطلاعاتی آبونمان‏شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نیز اهداف و مشکلات استفاده از آنها بررسی شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گرد‏آوری داده‍ها در این پیمایش پرسشنامه پژوهشگرساخته بوده است. جامعه آماری220 نفر اعضای هیئت ‏علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در ساللل تحصیلی 87-1388 هستند که با استفاده از جدول مورگان، 140 نفر به‏عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‏ها: در بین پایگاه‍های آبونه‏شده، پایگاه اطلاعاتی ایران مدکس بیشترین (6/13 درصد) و پایگاه تیمه کمترین میزان استفاده (4/1 درصد) را دارد. رضایت از پایگا‍ه‍های اطلاعاتییی براساس ویژگی‍هایی چون روزآمد بودن اطلاعات پایگاه‏ها، تعداد پایگاه‏ها، همخوانی اطلاعات پایگاه‏ها با نیازهای تخصصی، کیفیت اطلاعات پایگاه‏ها و... در سطح متوسط قرار دارد. مهم‌ترین هدف استفاده از پایگاه‍های اطلاعاتی، انجام فعالیت‍های پژوهشی (با 4/21 درصد) است. سرعت پایین خطوط ارتباطی (با 6/23 درصد) جدی‌‌ترین مشکل، و نا‍‍آشنایی با زبان‏های خارجی (با 2/2 درصد) کم‌اهمیت است.
نتیجه‏گیری: برای افزایش استفاده از پایگاه‏های اطلاعاتی و اثربخشی آنها، این پایگاه‏ها باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و پایگاه‏های مفیدتر جایگزین پایگاه‏هایی که کمتر مورد استفادههه هستند، شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Online Services at the Urumia University of Medical Sciences: a use and user study

نویسندگان [English]

  • M. Khalili 1
  • D. Matlabi 2
1 Senior Librarian Natioanl Heritage Organisation (W. Azarbaijan province)
2 Assistant Professor, LIS Islamic Azad University (Shar Rey)
چکیده [English]

Purpose: Investigating use of online services by the faculty members and measuring their
staidaction as well as identifying problems and barriers
Design/Methodology/Approach: Data collection tool in this survey study consisted of a
researcher designed questionnaire. Statistical population consisted of 220 faculty members,
out of which a sample of 140 was selected using Morgan Sampling Table.
Findings and Conclusion: Iran Medex was used more frequently (13.6% of all the use).
Theme was used the least (1/4%). Satisfaction criteria from the point of views of the faculty
included: up-to-datedness, the number of databases held by the host, consistency with the
special needs, quality of information. Main purpose of use was research (21/4%). Main
complaint came from low speed connection (23/6%). Lack of command of foreign language
was a problem for only 2/2 % of respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Databases
  • Use Studies
  • User satisfaction
  • Faculty members
  • Urumia University of Medical Sciences (IRAN)