مشکلات نشر نمایشنامه برای کودکان و نوجوانان: دیدگاه صنعت نشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: شناسایی مشکلات نشر نمایشنامه کودک و نوجوان.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جامعه مورد بررسی شامل 160 ناشراست. داده‌ها با پرسشنامه گردآوری و بین 113 ناشر توزیع شد، سپس بررسی‌‌های آماری توسط نرم‌افزارهای SPSS  و Excel  انجام گرفت. برای پرسش‌های اساسی از آزمون t استفاده شده است.
یافته‌ها: کمی تقاضا از طرف تهیه‌‌کنندگان تئاتر کودکان و نوجوانان با 4/89 درصد، مهم‌‌ترین مشکل است. از نظر 3/59 درصد پاسخ‌گویان، متن نمایشنامه‌‌ها از لحاظ کیفی در حد متوسط است؛ 54 درصد کیفیت ترجمه‌ها را متوسط و 6/56 درصد نیز تألیف‌ها را متوسط دانسته‌اند. 9/61 درصد تصویرسازی را و 2/52 درصد نیز کیفیت نمایشنامه‌های کودک و نوجوان را از لحاظ امور فنی و چاپ، خوب ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Facing Publication of Plays for Children and Young Adults: Vews from Publishing Industry

نویسندگان [English]

  • F. Sepehr 1
  • F. Mikaeelzadeh 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran
2 M. A. LIS, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: Identifies problems facing children and young adults plays in Iran.
Method/Research Design:  We have surveyed the views of 113 out of 160 publishers in Tehran. Data was analyzed with SPSS and Excel applications.
Findings: Insufficient demand from theater producers overwhelmingly (89.4 %) regarded as the cause; low quality of plays was considered an important barrier by 59.3 % of respondents; poor translations of foreign  by 54%. Styles of writings were regarded as average. Illustrations regarded good by 61.9 %. Production and printing quality good regarded to be good (52.2%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • publishers
  • children and teenagers publishers
  • play
  • Children and young adults