حروف فارسی و عربی در نخستین کتاب‌های چاپی فارسی و عربی در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین خاورمیانه و غرب در عصر رنسانس، سبب چاپ کتاب به الفبای عربی در اروپا شد. این مقاله به تحول حروف چاپی در نخستین کتاب‌های چاپ شده به زبان‌های فارسی و عربی می پردازد.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با استفاده از مواد کتابخانه‌ای وآرشیوی نوشته شده است.
یافته‌ها: پیش از شروع چاپ در اروپا با استفاده از حروف متحرک عربی، ابتدا این کتاب‌ها به‌وسیله قالب‌های چوبی چاپ می‌شد. در سال 1514م. با چاپ اولین کتاب عربی به شیوه حروفچینی نوین در ایتالیا، نشرکتاب به زبان سرزمین‌های اسلامی آغاز شد. درسال 1639م حروف و زبان فارسی نیز جای خود را در صنعت چاپ اروپا پیدا کرد.
نتیجه‌‌گیری: آغاز چاپ کتاب در اروپا با رسم‌الخط عربی و فارسی با هدف ترویج مسیحیت در جوامع اسلامی صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Persian and Arabic Printed Books in Europe

نویسندگان [English]

  • M.J. Ahmadinia 1
  • A.A. Shirazi 2
1 M.A Fine Arts, Shahed University, Tehran
2 Assistant Professor, Shahed University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: Political and economic contacts between the Middle East and the West during Rennesance era was followed by publication of Arabic and Persian books in Europe. This article looks into the way movable-type printing developed in the European print industry during the era.
Method/Research design: This paper is compiled using library and archives materials.
Findings: Prior to introduction of Movable-type printing, Arabic texts were printed using Woodblock printing technology. In 1514 first Arabic book was printed in Italy using Movable-types. Movable-types were designed and applied for Persian texts in Eurpoe in 1639.
Conclusion: Books in Arabic and Persian scripts were first printed in Europe to promote Christianity in Moslem lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woodblock printing- Movable-type printing- Incunabula- Persian- Arabic- Early printed books