تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری) در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد (1376-1384) با تأکید بر پایان‌نامه‌های مورد استناد به عنوان عامل اثرگذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه یزد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی پایان‌نامه‌های مورد استناد به‌عنوان عامل اثرگذار در مجموعه مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد جغرافیا (گرایش شهری) در دانشگاه‌های یزد، تربیت مدرس و تهران در طول سال‌های 1367-1384 است.
نتایج حاصل شده بیانگر آن است که از مجموع کل استنادها (9854) در سه دانشگاه مورد بررسی، بیشترین استناد را به کتاب با 31/69 (6830 مورد) و کمترین استناد را پایگاه اطلاعاتی ناپیوسته با 14 درصد (14 مورد) داشته است. پایان‌نامه نیز 83/6 درصد (647 مورد) از کل منابع مورد استناد را دربرمی‌گیرد. بیشترین پایان‌نامه‌ها به حوزه موضوعی توسعه فضایی و تحلیل مکانی با 67/12 و کمترین پایان‌نامه به حوزه موضوعی مسائل طبیعی شهرها و حاشیه‌نشینی با 226/2 درصد گرایش داشته‌اند. پربسامدترین پایان‌نامه، پایان‌نامه علی زنگی‌آبادی (1371) با 10 استناد از دانشگاه تربیت مدرس و پایان‌نامه میرنجف موسوی (1382) از دانشگاه یزد با 8 استناد تمام این پایان‌نامه‌ها در گروه موضوعی «توسعه فیزیک و تحیلی مکانی و توسعه فیزیکی» هستند.
بیشترین میزان اثرگذاری را پایان‌نامه‌های دانشگاه یزد با عامل اثرگذار 100 در سال 1384، دانشگاه تربیت مدرس با عامل اثرگذار 62 در سال 1383 و دانشگاه تهران با عامل اثرگذاری  22 در سال 1380 داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Citation Analysis of Urban Planning Master's Theses Submitted Between 1988 and 2005 in Tehran, Tarbiat Modarres, and Yazd Universities with and Emphasis on the Impact Factor of Cited Theses

نویسنده [English]

  • F. Makizadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Impact factor
  • master's theses
  • the University of Tehran
  • Tarbiat Modarres University
  • Yazd University