هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان هم‌پوشانی عناوین مقالات و مجلات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی است و در آن برای نتخاب موضوع جهت یافتن میزان هم‌پوشانی از روش نمونه‌گیری منظم (سیستماتیک) استفاده شده است. بدین صورت که سومین موضوع فرعی از 10 موضوع اصلی رده‌بندی دهدهی دیویی انتخاب شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بیشترین تعداد رکوردها متعلق به پایگاه اطلاعاتی نمایه، با 8/56 درصد، و بیشترین تعداد مجلات نیز متعلق به این پایگاه، با 9/57 درصد است. نتایج حاصل نشان می‌دهد انتخاب پایگاه‌های اطلاعاتی مورد پژوهش بستگی به نیاز جست‌وجوگر در زمینه موضوعی خاص دارد، اما با توجه به اینکه دو پایگاه اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی تعداد پیشینه‌های زیادی دارند و میزان هم‌پوشانی آنها بسیار اندک است در یک جست‌وجوی جامع، جست‌وجو در هر دو پایگاه الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the degree of overlap in Namayeh and Nama databases in 1384 (2005)

نویسنده [English]

  • H. Ebrahimi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Databases
  • Overlap
  • Namayeh database
  • Nama database