مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

ارتباط جوهره علم است و مجلات علمی مهم‌ترین ابزار ارتباط علمی میان محققان به‌شمار می‌روند. سال‌ها، مجلات چاپی اصلی‌ترین بازیگران چرخه ارتباطات علمی بودند، ولی ظهور اینترنت و مجلات الکترونیکی ماهیت انتشارات علمی را دچار تحول کرده است. این مقاله بر آن است تا از یک‌سو ارتباطات علمی و جایگاه مجلات علمی در این چرخه را مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر به جایگاه مجلات الکترونیکی در ارتباطات علمی محققان بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic journals and scientific communication

نویسنده [English]

  • N. Barahmand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific communication
  • Scientific Journals
  • Electronic journals
  • ejournals
  • peer review
  • grading system