بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی تحث پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با استفاده از روش پیمایشی – تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا سیاهه وارسی جامعی در سه دسته معیارهای کلی محتوای صفحه اصلی، جست‌وجوی و تحقیق، و امکانات کاربران، شامل 27 گزینه، تدوین شد و سپس صفحات وب کتابخانه‌های مذکور براساس سیاهه وارسی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داده است که تعداد 27 دانشگاه دارای صفحه وب کتابخانه‌ای هستند و 6/56 درصد عوامل اطلاعاتی مورد بررسی توسط جامعه پژوهش رعایت شده است. دانشگاه‌های مازندران، شیراز، کاشان، و صنعتی شریف به‌ترتیب از نظر میزان رعایت عوامل درصدر قرار دارند. در پایان موارد جدیدی به سیاهه وارسی اضافه شد تا به‌عنوان الگویی در پژوهش‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the present state of the websites of the univereity library under Jurisdiction of MSRT

نویسندگان [English]

  • N. Vara' 1
  • Z. Hayati 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • homepage
  • Websites
  • University libraries