امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور سنجش امکان آموزش از راه دور از طریق اینترنت در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی توصیفی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه فراهم شده است. جامعه آماری، شامل اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدیران فناوری اطلاعات واحدهای دانشگاهی مورد بررسی است. داده‌ها با نرم افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که امکان برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور در شته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد تا سطح 15/51 درصد فراهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of distance education in library and information science in the Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • L. Seyfi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • distance education
  • Internet
  • Library and information science
  • Islamic Azad University