نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات و روابط عمومی

3 روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

امروزه، مزایای معنویت در سلامت روانی به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه روانپزشکان قرار گرفته است. تحقیقات متعدد، اثرات مثبت روحی روانی مراقبه، نیایش، و دعا را در سازگاری اجتماعی نشان داده است. این در حالی است که بیماری‌های روان‌پزشکی مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراقبت بهداشتی در سراسر دنیا گزارش شده است (8: 168). این پژوهش، با توجه به اینکه گفتگوی رایانه‌ای محیطی فراهم آورده است که افراد به‌راحتی می‌توانند همتایان خود را در تجربیاتشان سهیم کنند، انتقال معنویت را از طریق گفتگوی رایانه‌ای و تأثیر آن را در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت بررسی می‌کنند. منبع مورد استفاده در محتوای گفتگوی رایانه‌ای شامل قرآن، نهج‌البلاغه، و سخنان پراهاماناسا یوگاندا (بدون ذکر نام آثار)، به روش گفتگوی رایانه‌ای متنی بوده است. مطالعه، به روش شبه تجربی در دو آزمون قبل و بعد از مداخله، انجام شد. جامعه مورد مطالعه، 28 نفر از میان 118 نفر کاربر اتاق‌های گفتگوی عمومی یاهو، از ملیت‌ها و مذاهب مختلف است که طبق معیارهای یانگ و پرسشنامه GVU، وابستگی آنها به اینترنت مشخص شد. بعد از مداخله، تغییرات معناداری در رفتارهای اجتماعی و فردی افراد مورد مطالعه مشاهده شد؛ از جمله: مراجعه آنها به اتاق‌های گفتگوی رایانه‌ای عمومی کاهش (P<0/05)  و توجهشان به خانه و خانواده افزایش یافت، از گرایش آنها به اتاق‌های گفتگوی اینترنت کاسته شد، (Pvalue<0/001). توجه آنها به امور اجتماعی و فردی مانند خواب، ورزش، مطالعه، و ارتباط با خدا افزایش یافت و نگرش آنها نسبت به اهمیت گفتگوی اینترنتی در جهت ارزش‌های مثبت انسانی تغییر کرد. در مجموع، این بررسی نشان داد که گفتگوی رایانه‌ای معنوی، روش خوبی در ارتقای بهداشت روانی است و می‌توان آنر ا به‌عنوان وسیله ارتقای سلامت روانی جامعه، به‌دست افراد ذیصلاح و علاقه‌مند توسعه داد. تغییر در معیارهای وابستگی به اینترنت، در این بررسی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of spirituality in the change of behaviour in the Internet-depended individuals

نویسندگان [English]

  • V. Zare Gavgani 1
  • M. Rahbari Nezhad 2
  • F. Ranjbar Koocheksara'ee 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality
  • mental health
  • chat
  • internet-dependence