بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: با در نظر داشتن یک خلأ اساسی، پژوهش حاضر طرح پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا در بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور را هدف قرار داده است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش بر اساس مرور متون مرتبط با ویبراتوِ سازهای زهی و بادی شکل گرفته و از این حیث می‌تواند تابع روش سندی باشد. به اعتبار تحلیل محتوایی و استنباط ذهنی از نوشتارهای موجود نیز می‌توان رویکرد آن را کیفی دانست.
یافته‌ها: در این مقاله و برای نخستین بار در حوزه علم اطلاعات تعریفی قابل درک از هارمونیکا به عنوان یک ساز بادی ارائه و مفهوم ویبراتو به عنوان تقویت‌کننده صدای ساز تشریح شده است. این پژوهش همچنین، مدل عمومی سامانه‌های زمزمه-محور بازیابی اطلاعات موسیقایی را عرضه کرده و در قلمرو کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا در چنین سامانه‌هایی این پرسش نو را طرح می‌کند که آیا می‌توان ویبراتو را در جهت بازیابی قطعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور به کار برد؟
نتیجه‌گیری: شایسته است سامانه زمزمه-‌محور جدیدی توسعه داده شود که قابلیت درک ویبراتو را داشته باشد و بتواند کاربران غیر متخصص را در بازیابی قطعات موسیقایی مورد نظرشان بیش از پیش یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Music Information Retrieval in Query-By-Humming (QBH) Systems: A New Question Regarding the Application of Harmonica Vibrato

نویسندگان [English]

  • D. Alimohammadi 1
  • N. Naghshineh 2
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science Department, Tehran University
2 Faculty member, Knowledge and Information Science Department, Tehran University
چکیده [English]

Purpose: The present article aims at providing a new question regarding the application of harmonica vibrato for music information retrieval in query-by-humming (QBH) systems.
Methodology: This study reviews the related literature of sting and wind instruments vibrato; and hence is a documentary research. It is at the same time a qualitative research from the content analysis and interpretation of the literature viewpoint.
Results: The present article defines Harmonica as a wind instrument and discusses the concept of vibrato as the enhancer of the instrument's voice. It also provides the general model of Query-By-Humming (QBH) music information retrieval systems and brings forward a new question to system developers from the viewpoint of Harmonica vibrato's applicability in QBH systems.
Conclusion: The research concludes that developing a new system capable of understanding the vibrato is essential. Such a system will help novice users of music databases to easily access to any track.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmonica
  • Vibrato
  • String instrument
  • Wind instrument
  • Query-By-Humming music information retrieval system
  • Information retrieval
  • Music
اِشمِل، فرانتس (آ1389). مَستر کلاس فِرانتس اِشمِل: قسمت دوم. ترجمه دلتا فریک. مجله اینترنتی سازدهنی. بازیابی 3 تیر 1394، از http://www.iranharmonica.ir/Articles.php?ID=0604

اِشمِل، فرانتس (ب1389). مستر کلاس فِرانتس اِشمِل: قسمت سوم. ترجمه دلتا فریک. مجله اینترنتی سازدهنی. بازیابی 3 تیر 1394، از http://www.iranharmonica.ir/Articles.php?ID=0605

شارپ، ایرنه. (1389). گفتگو با مدرس ویلنسل، ایرنه شارپ (قسمت پنجم). گفتگوی هارمونیک. بازیابی 3 تیر 1394، از http://www.harmonytalk.com/id/3242

فرزین، پویان (1390). ویبراتو در موسیقی باروک. وبلاگ شخصی پویان فرزین. بازیابی 3 تیر 1394، از http://www.pooyanfarzin.com/wordpress/index.php/archives/57

فریس، جین (1384). موسیقی: هنر شنیدن (ترجمه کتابون صارمی). تهران: پارت.

ویبراسیون، سونوریته ساز را بهتر نمی‌کند. (1387). هم‌آواز: پایگاه خبری – تحلیلی موسیقی و سینما. بازیابی 3 تیر 1394، از http://www.hamavaz.com/article7880.html

Alimohammadi, D. (2013) Music Information Retrieval Based on Query by Humming (Poster). Presented at the First National Conference on New Approaches in Computer Engineering and Information Retrieval. Roodsar, Iran (October 9, 2013).

Brown, J. C., & Vaughn, K. (1993). Pitch center of musical sounds with vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 94 (3), 1860.

Brown, S. F. (1991). Determination of Location of Pitch within a Musical Vibrato. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 108, 15-30.

Carré, M., Philippe, P., & Apéélian, C. (2001). New query-by-humming music retrieval system conception and evaluation based on a query nature study. COST G-6 Conference on Digital Audio Effects. Retrieved June 26, 2015, from http://www.csis.ul.ie/dafx01/proceedings/papers/carre2.pdf

Corso, J. F., & Lewis, D. (1950). Preferred Rate and Extent of the Frequency Vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 22 (1), 83.

d'Alessandro, C., & Castellengo, M. (1991). Perception of vocal pitch vibrato in short tones. Journal of the Acoustical Society of America, 89 (4B), 1987.

Desain, P. (1999). Vibrato and portamento, hypotheses and tests. Journal of the Acoustical Society of America, 105 (2), 1274.

Divenyi, P. L., & Hirsh, I. J. (1972). Pitch Change in Trills and Vibratos. Journal of the Acoustical Society of America, 51 (1A), 138.

Ely, M. C. (1993). Woodwind Vibrato in the Band Class. Music Educators Journal, 79 (7), 29-33.

Fan, Zh., Sufen, D., Guifa, T., & Jie, Y. (2010). Improved Humming Music Retrieval Method Based on Wavelet Transformation and Dynamic Time Warping. Paper presented at the International Conference on Internet Technology and Applications. (iTAP 2010), Wuhan, China.

Fender, C. L. (1988). Tuning system for vibrato guitar with string lock. Journal of the Acoustical Society of America, 83 (5), 1994.

Fritz, C., Woodhouse, J., Moore, B., & Cross, I. (2008). Perceptual studies of violin vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 123 (5), 3446.

Geringer, J. M., & Allen, M. L. (2004). An Analysis of Vibrato among High School and University Violin and Cello Students. Journal of Research in Music Education, 52 (2), 167.

Geringer, J. M., Allen, M. L., & MacLeod, R. B. (2005). Initial Movement and Continuity in Vibrato among High School and University String Players. Journal of Research in Music Education, 53 (3), 248-259.

Geringer, J. M., MacLeod, R. B., & Allen, M. L. (2010). Perceived Pitch of Violin and Cello Vibrato Tones among Music Majors. Journal of Research in Music Education, 57 (4), 351-363.

Ghias, A., Logan, J., Chamberlin, D., & Smith, B. C. (1995). Query by Humming: Musical Information Retrieval in an Audio Database. ACM Multimedia '95, San Francisco, California. Retrieved June 26, 2015, from http://www.cs.cornell.edu/zeno/papers/humming/humming.html

Gilbert, J., Simon, L., & Terroir, J. (2005). Vibrato of saxophones. Journal of the Acoustical Society of America, 118 (4), 2649-2655.

Gillespie, R. (1997). Ratings of Violin and Viola Vibrato Performance in Audio-Only and Audiovisual Presentations. Journal of Research in Music Education, 45 (2), 212-220.

Gough, C. E. (2003). The role of vibrato in the perception of violin quality. Journal of the Acoustical Society of America, 114 (4), 2437.

Hartmann, W. M., & Long, K. A. (1976). Time dependence of pitch perception—vibrato experiment. Journal of the Acoustical Society of America, 60 (S1), S42.

Hashiguchi, H., Nishimura, T., Takita, J., Zhang, J. X., & Oka, R. (2007). Music signal spotting retrieval by a humming query using model driven path continuous dynamic program. Systems and Computers in Japan, 38 (10), 95-104.

Huff, R. E. (1997). Vibrato assembly and acoustic coupling system for stringed instruments. Journal of the Acoustical Society of America, 102 (2), 685.

Ippolito, A. C. (1985). Electronic vibrato or celeste. Journal of the Acoustical Society of America, 77 (2), 781.

Ito, A., Kosugi, Y., Makino, Sh., & Ito, M. (2010). A query-by-humming music information retrieval from audio signals based on multiple F0 candidates. International Conference on Audio Language and Image Processing (ICALIP). Shanghai, China.

Jang, J. S. R., Hsu, C. L., & Lee, H. R. (2005). Continuous HMM and Its Enhancement for Singing/Humming Query Retrieval. 6th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2005). Retrieved June 26, 2015, from http://www.ismir2005.ismir.net/proceedings/1064.pdf

Kageyama, T., Mochizuki, K., & Takashima, Y. (1993). Melody Retrieval with Humming. International Computer Music Conference. Retrieved June 26, 2015, from http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/melody-retrieval-with-humming.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.1993.077

Kawamura, K. (1979). Vibrato signal generating arrangement for an electronic musical instrument. Journal of the Acoustical Society of America, 66 (5), 1579.

Kosugi, N. (2004). A study on content-based music retrieval with humming. (Unpublished doctoral dissertation). Keio University, Tokyo, Japan.

Kosugi, N., Nishihara, Y., Kon’ya, S., Yamamuro, M., & Kushima, K. (1999). Music retrieval by humming-using similarity retrieval over high dimensional feature vector space. Paper presented at the IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing, Victoria, BC, Canada (pp. 404-407).

Liu, B., Wu, Y., & Li, Y. (2003). A linear hidden Markov model for music information retrieval based on humming. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP '03).

Lu, L., You, H., & Zhang, H. J. (2001). A new approach to query by humming in music retrieval. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2001), Tokyo, Japan (pp. 595-598).

MacLeod, R. B. (2008). Influences of Dynamic Level and Pitch Register on the Vibrato Rates and Widths of Violin and Viola Players. Journal of Research in Music Education, 56 (1), 43-54.

Meyer, J. (1991). New aspects of the violin vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 89 (4B), 1901-1902.

Miller, J. E. (1981). Measurements of violin vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 70 (S1), S23.

Minakuchi, K. (1989). Electric guitar having an electronic vibrato apparatus. Journal of the Acoustical Society of America, 86 (5), 2054.

Nepomuceno, E. P., Orjalo, P. P. G., & Naval, P. C. (2007). HUNI Music Retrieval by Humming using Autocorrelation, Viterbi Algorithm and Approximate String Matching. Computer Vision and Machine Intelligence Group, Department of Computer Science, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines.

Nishimura, T. & et al. (2001). Music signal spotting retrieval by a humming query using start frame feature dependent continuous dynamic programming. 2nd International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2001). Retrieved June 26, 2015, from https://staff.aist.go.jp/m.goto/PAPER/ISMIR2001nishimura.pdf

Oehler, M., & Reuter, C. (2008). Aspects of vibrato and micromodulation in double reed instrument sounds. Journal of the Acoustical Society of America, 123 (5), 3447.

Oncley, P. B. (1951). Frequency Vibrato as a Factor in the Loudness and Quality of Musical Tones. Journal of the Acoustical Society of America, 23 (1), 147.

Pang, H. S., & Yoon, D. H. (2005). Automatic detection of vibrato in monophonic music. Pattern Recognition, 38 (7), 1135-1138.

Raju, M. A., Sundaram, B., & Rao, P. (2003). TANSEN A query-by-humming based music retrieval system. National Conference on Communications. Retrieved June 26, 2015, from https://www.ee.iitb.ac.in/student/~daplab/publications/international-conference/papers/ar-pr-ncc03.pdf

Rothman, H. B., & Arrayo, A. A. (1986).  Acoustic parameters of violin vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 80 (S1), S87.

Schreier, W. R. (1987). Electronic musical instrument including improved vibrato. Journal of the Acoustical Society of America, 81 (5), 1657.

Shih, H. H., Zhang, T., & Kuo, C. C. J. (1999). Real-time retrieval of songs from musical databases with query-by-humming. International Symposium for Multimedia Signal Processing.

Shonle, J. I. (1975). Perceived pitch of vibrato tones. Journal of the Acoustical Society of America, 58 (S1), S132.

Shonle, J. I., & Simmons, W. R. (1976). Scaling the perceived width of vibrato tones. Journal of the Acoustical Society of America, 60 (S1), S42.

Sinanan, S. (2010). The future is here: Query by humming as an example of content–based music information retrieval. Library Student Journal, 5.

Skouradakis, M. (2009). Music information retrieval query by humming. (Unpublished master's dissertation). Athen Information Technology (A.I.T), Center of Excellence for Research and Graduate Education, Greek.

Suzuki, I. (1991).  Electronic musical instrument having a vibrato effecting capability. Journal of the Acoustical Society of America, 89 (3), 1489.

Thaine, J. (2007). A query-by-humming approach to music retrieval. (Unpublished master's dissertation). Simon Fraser University, Canada.

Unal, E., Narayanan, S. S., & Chew, E. (2004). A statistical approach to retrieval under user-dependent uncertainty in query-by-humming systems. 6th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval. Retrieved June 26, 2015, from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.327&rep=rep1&type=pdf

Verfaille, V., Guastavino, C., & Depalle, P. (2008). Control parameters of a generalized vibrato model with modulations of harmonics and residual. Journal of the Acoustical Society of America, 123 (5), 3796.

Von Valtier, E. (1979). Method and apparatus for securing vibrato and tremolo effects. Journal of the Acoustical Society of America, 66 (3), 937.

Wikipedia. (2012a). Harmonica. Retrieved June 26, 2015, from http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonica

Wikipedia. (2012b). MIDI. Retrieved June 26, 2015, from http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI

Zhu, Y., & Kankanhalli, M. S. (2003). A robust music retrieval method for query-by-humming. International Conference on Information Technology: Research and Education (ITRE2003).