دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی

چکیده

تحقیق حاضر درخصوص دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است. روش پژوهش، پیمایشی و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدیران کتابخانه‌های تخصصی مورد پژوهش شناخت و آگاهی خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه‌های مثبت است. از دیدگاه مدیران، بیش از نیمی از کتابخانه‌ها از امکانات مالی و بودجه و همچنین امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برخوردار نیستند. با وجود این، ایجاد این‌گونه کتابخانه‌ها رو ضروری می‌دانند. همچنین بیش از 50 درصد مدیران جامعه پژوهش، نبود تجهیزات لازم، کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، فقدان امکانات مالی، فقدان زیرساخت مخابراتی و عدم وضوح قوانین مربوط به حق مؤلف را از موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می‌دانند.
از بین 62 کتابخانه جامعه پژوهش، 10 کتابخانه و آن هم فقط برخی منابع خود را دیجیتالی نموده‌اند. 18 مدیر کتابخانه هم اظهار داشته‌اند که در آینده طرحی برای دیجیتالی کردن منابع کتابخانه‌هایشان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Viewpoints of Managers of Tehran's Special Libraries on the Development of Digital Libraries

نویسنده [English]

  • A. Mozaffar Maqam

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • viewpoints
  • managers
  • special libraries
  • Tehran