بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

2 کارشناس ارشد مردم‌شناسی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده

این تحقیق با هدف آگاهی از وضعیت موجود کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه ازاد اسلامی و شناخت مشکلات آنها و همچنین مقایسه وضع موجود با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به روش پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش‌نامه استفاده گردید که پس از دریافت پرسش‌نامه‌ها و کدگذاری آنان، داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد تمامی کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در زمینه مجموعه، نیزوی انسانی، خدمات ساختمان... با استاندارد فاصله بسیار دارند، ضمن آنکه گردآوری منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه مخاطب، تخصیص 70 تا 90 درصد بودجه اختصاص یافته به کتابخانه‌ها جهت خرید منابع اطلاعاتی و همچنین وجود امکانات لازم جهت اطفای حریق و اعلام خطر از نقاط مثبت کتابخانه‌های مورد مطالعه به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Status of University Libraries in Branches of the Islamic Azad University's Fifth Region and Practical Solutions for Improving the Current Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Torkiantabar 1
  • A. Mirmohammadmaki 2
  • B. Zandi 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current status
  • universtiy libraries
  • fifth region
  • Islamic Azad University
  • Standard