آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب‌های آموزشی خطی و چاپ سنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

تحول در تشکیلات نظامی ایران، سرآغاز فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. این حرکت که در واقع، شروع تلاش برای مدرنیزه شدن در بعضی از ساختارهای اجتماعی و حکومتی به‌شمار می‌آید؛ پیچیدگی‌های بسیاری همراه خود دارد.
در این مقاله سعی می‌شود، بخشی از این حرکت تجدیدطلبانه شرح داده شود. تمرکز اصلی بر روی بررسی محتوایی کتاب‌های نوشته شده در زمان مورد بحث یعنی دوره قاجار با موضوعیت آموزش نظامی می‌باشد که با بهره‌گیری از نسخه‌های خطی و چپ سنگی کتابخانه ملی انجام یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Training in Iran (During the Qajar Era) According to Military Training Manuscripts and Lithographs

نویسنده [English]

  • H. Saeedi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • the history of the Qajar dynasty
  • military training
  • manuscripts
  • lithographs