شناسایی نیازهای کودکان و نوجوانان ایرانی جهت استفاده مطلوب آنها از کتابخانه دیجیتالی بین‌المللی کودکان و نوجوانان (ICDL)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: آگاهی از رفتار جستجو و انتخاب کتاب و نیازهای موضوعی و تکنولوژیکی کودکان و نوجوانان ایرانی از کتابخانه دیجیتالی بین‌المللی کودکان و نوجوانان (ICDL) و انتظارات آنها از این کتابخانه. در این پژوهش، بخش فارسی کتابخانه دیجیتالی بین‌المللی کودکان و نوجوانان برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش انتخاب شد.
روش‌شناسی: روش این پژوهش از نوع کیفی بود و از مطالعه موردی اکتشافی استفاده شد. در این مطالعه موردی 16 نفر کودک و نوجوان شرکت کردند که عضو کتابخانه "شورای کتاب کودک" و " کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" بودند. ابزار گردآوری داده‌ها مشاهده بود و از مصاحبه به‌عنوان ابزار مکمل و کمکی برای درک بهتر نتایج استفاده شد.
یافته‌ها: بعد از زبان انگلیسی، بیشترین تعداد کتاب به زبان فارسی اختصاص داشت؛ اما کودکان ایرانی نیاز دارند تا سریع و آسان به مجموعه‌ای غنی‌تر دسترسی داشته باشند. این مجموعه شامل منابع فارسی در زمینه‌های مورد علاقه و قالب‌های گوناگون است.
نتیجه‌گیری: توسعه کتابخانه بین‌المللی دیجیتالی کودکان و نوجوانان (ICDL) برای استفاده کودکان ایرانی به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از آن ضروری به‌نظر می‌رسد این کار به دو روش امکان‌پذیر خواهد بود: غنی‌سازی مجموعه فارسی این کتابخانه و ادغام مجموعه مذکور با "پایگاه اطلاعاتی فرهنگ و ادبیات کودکان ایران". به این ترتیب، کودکان ایرانی قادر خواهند بود تا به منابع مورد علاقه خود به‌آسانی دسترسی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Iranian Children and Young Adults’ Needs for Suitable Use of International Children Digital Library (ICDL)

نویسنده [English]

  • F. Mohammadi
Faculty Member, Tabriz University
چکیده [English]

Purpose: To recognize Iranian children's search behavior and their technology and subject needs and expectations from the International Children Digital Library (ICDL). Persian books of ICDL were selected.
Methodology: Qualitative approach and exploratory case study were employed. 16 children and young adults’ members of Children Book Council (CBC) and Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults were observed and interviewed. 
Results: Although Persian books numbers are the second at the ICDL, Iranian children and young adults still require a more profound collection with easy and fact access. This collection needs to have Persian resources in preferred subjects and different formats.
Conclusion: ICDL must develop its Persian collection to satisfy Iranian children. In this regard enriching the Persian collection and merging with Database for Children's Culture and Literature of Iran (DCLI) is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital library
  • Iranian children
  • Children’s needs
  • International Children Digital Library (ICDL)
  • Children’s Library
بیگدلی، زاهد؛ باجی، فاطمه (1388). تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آنها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20 ( 1)، ۲۱۸-۲۰۱.
حسن‌پور، زهره؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید (1391). ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو. مطالعات ادبیات کودک، ۱ (۲)، ۷۰-۴۵.
ذاکر شهرک، مینا (۱۳۸۵). بررسی ویژگی‌های ایجاد کتابخانه دیجیتالی بین‌المللی کودکان و نوجوانان در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.
زراعت کار، ندا؛ پرتو، پردیس (۱۳۹۲). ویژگی‌های ساختاری در کتابخانه‌های‌ دیجیتال کودکان، بررسی نگرش اعضای شورای کتاب کودک و کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کتاب ماه کودک و نوجوان، ۱۹۲، ۲۷-۱۸.
سهراب‌زاده، سارا؛ حسن‌زاده، محمد؛ و کریمی، المیرا (1394). درک کودکان 7 تا 14 ساله ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 2 (26)، 111-126.
نشاط، نرگس؛ منجمی، لیلا (1395). کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران: بایدها و نبایدها (مقایسه‌ای بین‌المللی). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 1 (27)، 163-184.

Druin, A., Weeks, A., Massey, S., & Bederson, B. B. (2007). Children’s interests and concerns when using the international children’s digital library: a four-country case study. In proceedings of the 7th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries, June 18 - 23, (pp. 167-176). ACM.
Hartwick, J., & Barki, H. (1994). Explaining the role of user participation in information system use. Management Science, 40 (4), 440-465.
Hutchinson, H., Druin, A., & Bederson, B. (2007). Supporting elementary-age children's searching and browsing: Design and evaluation using the international children's digital library. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (11), 1618-1630.
Marchionini, G., Plaisant, C., & Komlodi, A. (2003). The people in digital libraries: Multifaceted approaches to assessing needs and impact. Digital library use: Social practice in design and evaluation, 119-160. Retrieved 5 Jan. 2018, from https://ils.unc.edu/~march/revision.pdf
Moyo, S. (2015). Elementary school children’s acceptance and use of digital school libraries at Crawford preparatory Pretoria school in Gauteng. Unpublished doctoral dissertation, University of South Africa.
Reuter, K. (2007). Assessing aesthetic relevance: Children's book selection in a digital library. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (12), 1745-1763.
Reuter, K., & Druin, A. (2004). Bringing together children and books: An initial descriptive study of children's book searching and selection behavior in a digital library. Proceedings of the American Society for Information science and Technology, 41 (1), 339-348.
Soergel, D. (2002). A framework for digital library research: Broadening the vision. D-lib magazine, 8 (12). Retrieved 5 Jan. 2018, from http://www.dlib.org/dlib/december02/soergel/12soergel.html