واکاوی کاربست نظریه سطوح یکپارچه در نظام‌های سازمان‌دهی دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: تشریح نظریه سطوح یکپارچه و کاربست آن در سازمان‌دهی دانش و طراحی نظام‌های بازیابی اطلاعات است.
یافته‌ها: رده‌بندی سطوح یکپارچه در نظام سازمان‌دهی دانش براساس موجودیت‌ها و پدیده‌ها صورت می‌گیرد. پدیده‌های جهان در فرانمای این رده‌بندی براساس توالی طبیعی سطوح یکپارچه فهرست می‌شوند؛ در اصطلاحنامه‌ها نیز می‌توان علاوه بر روابط اعم، اخص، و همبسته، روابط سلسله مراتبی جدیدی را برمبنای دیدگاه سطوح یکپارچه شناسایی کرد.
نتیجه‌گیری: سطوح دانش براساس نظریه سطوح یکپارچه قابل تشریح و تبیین است. کاربست نظریه‌های فلسفی و علمی مبنای مناسبی برای پژوهش بیشتر در حوزه سازمان­دهی دانش فراهم می‌کند و افق‌های نوینی را فراروی مطالعات این حوزه  قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Integrative Levels in Knowledge Organization Systems

نویسندگان [English]

  • A. Shabani 1
  • G. Movahedian 2
2 phd student in knowledge & information science university of isfahan
چکیده [English]

Purpose: To describe theory of integrative levels and apply it in knowledge organization and design of information retrieval tools.
Results: Integrative levels in knowledge organization are organized by entities and phenomena. World phenomena in this classification scheme are organized by natural order of integrative levels. It is also possible to recognize new hierarchical relations between terms based on theory of integrative levels in thesauri in addition to basic relationships (NT, BT, and RT).
Conclusion: Knowledge levels can be explained and described by the theory of integrated levels. The field of knowledge organization suffers from lack of theoretical foundations thus applying scientific and philosophical theories provides opportunities for further research and opens new horizons in knowledge organizations’ studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative levels
  • Classification
  • Thesaurus
  • Levels of organization
ابراهیمی، مهدی (1384). زمینه­ها و عناصر اساسی تولید علم. بازتاب اندیشه، 67 (9)، 28-36.

انواری، محمدجواد (1385). اصول موضوعه. در دایره­المعارف بزرگ اسلامی (ج 9، ص 306-308). تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.

بحرانی، مرتضی (۱۳۹۲). رشته، میان رشته، و تقسیم‌بندی علوم. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، ۵ (۲)، ۳۷-۵۹.

بکار، عثمان (1381). طبقه‌بندی علوم از نظر حکمای مسلمان (جواد قاسمی، مترجم). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی (نشر اثر اصلی 1998).

ثقفی، سیدمحمد (1381). تقسیم‏بندی علوم. مکتب اسلام، 42 (8)، 31-38.

چالمرز، آلن ف. (۱۳۷۴). چیستی علم، درآمدی بر مکاتب علم­شناسی فلسفی (سعید زیباکلام، مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی (نشر اثر اصلی 1976).

حقیقی، محمود (۱۳۶۶). مروری بر رده‌بندی نظری و رده‌بندی عملی. مجله روا­­ن­شناسی و علوم­تربیتی، 25 (3 و 4)، 45-58.

داودی، مهدی (1391). تأثیر آراء فرانسیس بیکن وآگوست کنت بر رده‌بندی دهدهی دیویی. در محمد خندان، تاملات نظری در کتابداری و اطلاع‌رسانی(ص­ص. 71-90). تهران: کتاب نشر.

دیلینی، تیم (1387). نظریه­های کلاسیک جامعه­شناسی (بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، مترجمان). تهران: نی (نشر اثر اصلی 2004).

رشاد، علی‌اکبر (1395). منطق طبقه‌بندی علوم. ذهن، 17 (65)، 5-28.

سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین (۱۳۸۸). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.

شاله، فلیسین‌ (۱۳۷۸). شن‍اخ‍ت‌ روش‌ ع‍ل‍وم‌، ی‍ا، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ (ی‍ح‍ی‍ی‌ م‍ه‍دوی، مترجم). ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران (نشر اثر اصلی 1934)‌.

شعبانی، احمد (۱۳۷۸). مرجع شناسی اسلامی. تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.

کرامتی، یونس (۱۳۸۷). طبقه‌بندی علوم: تأثیر دیدگاه­های فارابی بر طبقه‌بندی علوم در اروپای سده­های میانه. کتاب ماه فلسفه، ۱۷ (۱۱)، ۷-۳.

مستقیمی، مهدیه‌السادات (1387). بررسی تطبیقی نظریة ابن­سینا در باب طبقه­بندی علوم. پژوهش­های فلسفی کلامی، 10 (1)، 175-198.

موحدیان، قاسم؛ چشمه سهرابی، مظفر (۱۳۹۵). رویکردهای نظری در تطور نظام‌های رده‌بندی منابع کتابخانه‌ای. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27 (4)، 6-27.

یعقوب نژاد، محمدهادی (1394). طبقه­بندی علوم و چالش­های فرارو. نقد و نظر، 1 (5)، 425-446.

یورلند، بیرگر (1381). نظریه و فرانظریه در علم اطلاع­رسانی: تفسیری جدید (مهدی داودی، مترجم)، در علیرضا بهمن‌آبادی (به کوشش)، مبانی، تاریخچه، و فلسفه علم اطلاع‌رسانی (صص. 425-448). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (نشر اثر اصلی 1998).

Beghtol, C. (2009). Classification Theory. In Encyclopedia of library and information science, (3rd ed., pp. 1045-1060). New York: Taylor and Francis.

Bliss, H. E. (1929). The organization of knowledge and the system ofthe sciences. New York: Henry Holt.

Broughton, V. (2008). Henry evelyn bliss – the other immortal, or a prophet without honor?. Journal of librarianship and information Science, 40 (1), 45-58.

Clarke, S. G. D. (2001). Thesaural relationships. In Relationships in the organization of knowledge (Vol. 2, pp. 37-52).  Dordrecht: Springer Netherlands.

Dahlberg, I. (2008). The information coding classification (ICC): A modern, theory- based fully-faceted, universal system of knowledge fields. Axiomathes, 18 (2), 161-176.

Dousa, T. M. (2011). Evolutionary order in the Classification Theories of CA Cutter and EC Richardson: Its Nature and Limits. NASKO, 2 (1), 76-90.

Feibleman, J. K. (1954). Theory of integrative levels. The British Journal for the Philosophy of Science, 5 (17), 59-66.

Feinberg, M. (2008). Classification as communication: properties and design. A Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Washington: University of Washington.

Garner, R., & Hancock, B. H. (2014). Social theory: continuity and confrontation: A reader. Toronto, ON: University of Toronto Press.

Gnoli, C., & Ridi, R. (2014). Unified Theory of Information hypertextuality and levels of reality. Journal of Documentation, 70 (3), 443-460.

Gnoli, C. (2011). Ontological foundations in knowledge organization. Scire, 17(1), 19-34.

Gnoli, C., & Poli, R. (2004). Levels of reality and levels of representation. Knowledge Organisation, 31 (3), 151-160.

Gnoli, C., Bosch, M., & Mazzocchi, F. (2007). A new relation for multidisciplinary knowledge organization systems: Dependence. In proceedings of the Eighth ISKO-Spain Conference, April 18-20 2007 (pp. 399-410). León, Spain.

Hjørland, B. (1998). The classification of psychology. Knowledge Organization, 25 (4), 162-201.

Hjørland, B. (2008). What is knowledge organization (KO)? . Knowledge Organization, 35 (2/3), 86-101.

Hjørland, B. (2013). Theories of Knowledge Organization--Theories of Knowledge. Knowledge organization, 40(3), 169-181.

Hjørland, B. (2016). Does the traditional thesaurus have a place in modern information retrieval? , Knowledge Organization, 43 (3), 145-159.

Hjørland, B., & Hartel, J. (2003). Afterword: Ontological, epistemological and sociological dimensions of domains. Knowledge Organization, 30 (3/4), 239-245.

Huckaby, S. A. S. (1972). An enquiry into the theory of integrative levels as the basis for a generalized classification scheme. Journal of documentation, 28 (2), 97-106.

ISKOUK (2015). The great debate: the traditional thesaurus vs modern IR. London: ISKO UK Annual General Meeting. Retrieved February 19, 2017, form http://www.iskouk.org/content/great-debate.

Kwasnik, B. H. (1992). The role of classification structures in reflecting and building theory. Advances in Classification Research Online, 3 (1), 63-82.

Lobo, I. (2008). Biological complexity and integrative levels of organization. Nature Education, 1 (1), 141.

Mai, J. E. (2004). Classification in context: Relativity, reality, and representation. Knowledge Organization, 31 (1), 39-48.

Mills, J., & Broughton, V. (1977). Bliss bibliographic classification, introduction and auxiliary schedules. London: Butterworths.

Papineau, D. (2001). The rise of physicalism. In Gillett, C., & Loewer, B., Physicalism and its discontents (pp. 3 - 36). New York: Cambridge University Press.

Richmond, P. A. (1990). General theory of classification. In Classification of Library Materials: current and future potential for providing access. Ed by Betty G. Bengtson and Janet Swan Hill. (pp. 16-26). New York: Neal-Schuman.

Winston, M. E., Chaffin, R., & Herrmann, D. (1987). A taxonomy of part-whole relations. Cognitive science, 11(4), 417-444.