مهارت‌های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه‌های تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف: شناسایی مهارت‌های انسانی و فنی مدیران کتابخانه­‌های تخصصی و میزان نیاز به آنها از دیدگاه مدیران کتابخانه­ استانداری‌های کشور و استادان علم اطلاعات و دانش‌­شناسی کشور.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش با استفاده از پرسشنامه،­ دیدگاه 118 نفر از مدیران کتابخانه­‌های استانداری­‌ها و استادان علم اطلاعات و دانش‌­شناسی کشور سنجیده شده است.
یافته­‌ها: از دیدگاه استادان بالاترین اولویت­‌ها مهارت­‌های انسانی (35/4) و فنی (93/3) بوده و از دیدگاه مدیران کتابخانه­‌ها بالاترین اولویت­‌ها مهارت‌­های انسانی (45/4) و فنی (24/4) است.
نتیجه‌­گیری: از دیدگاه استادان و مدیران در مدیریت کتابخانه­‌های تخصصی نیاز به مهارت‌های انسانی بیشتر از مهارت­‌های فنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human and Technical Skills Required for the Management of Special Libraries: Views of LIS Academics and Practioners

نویسندگان [English]

  • T. Bagheri 1
  • A. Isfandyari-Moghaddam 2
1 MA, Knowledge and Information Science, Kermanshah Provincial Governorate
2 PhD, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to explore and compares views of special library administrators and LIS academics about human and technical skills required for the management of special libraries.
Methodology: The questionnaire designed to collect data had three components: cognitive, human, and technical skills. A sample of 118 special library administarors and LIS academics was drawn out of a population of 31 of the former and 170 of the latter. Data was analyzed using SPSS application.
Findings: Findings showed that the highest priority is given to human skills (4.35) by both groups, then to technical skills (3.93). From the point of view of practioners, the figure was 4.45 for human skills and 4.24 for technical skills.
Conclusion: No statistically significant difference was noticed between the academics and the practioners views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • special libraries
  • Human skills
  • professional skills
  • Management skills
اسفندیاری­مقدم، علیرضا؛ زهدی، سارا (1391). بررسی مهارت­ها و قابلیت­های کتابداران دیجیتال: موردپژوهی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی تبریز. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 15 (3)، 110- 125.
اصفهانی، محمد (1388). بررسی الگوی مهارتهای سهگانه مدیریتی در بین شرکت راه­آهن شهری تهران و حومه (مترو). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.
افشاری، مصطفی؛ هنری، حبیب؛ و غفوری، فرزاد (1389). بررسی مهارت­های سه­گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه­های سراسر کشور. مدیریت ورزشی، 2 (5)، 105-125.
بندر، دیوید آر. (1387). موارد ویژه درباره کتابخانه­های تخصصی. عباس گیلوری (مترجم). پیام کتابخانه، 11 (4)، 63- 66.
حسن­­زاده، محمد (1383). نقش کتابداران و اطلاع­رسانان در مدیریت دانش سازمان­ها. فصلنامه کتاب، 15 (3)، 101-107.
دانش، فرشید؛ فرج­پهلو، عبدالحسین (1385). بررسی مسئولیت­ها، نقش­ها، ویژگی­ها و نیازهای آموزشی کتابداران سیستم­ها: مروری اجمالی بر پیشینه­ها. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 9 (1)، 91- 112.
کتز، رابرت ال. (1379). مهارت‌های یک مدیر موفق (محمود توتونچیان، مترجم). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
مزینانی، علی (1377). بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه­های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتاب، 9 (1)، 44- 64.
معتقدی، میترا (1378). بررسی نظرات دانش­آموختگان علوم پزشکی نسبت به کتابداران و مقایسه آن با نظرات کتابداران در مورد خود. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکیایران، تهران.
Battin, P. M. (2001). Librarianship in the Twenty-First century. Syracuse University Library Associates Courier, xxxIII: 43-61.
Bender, D. (1998). What’s special about special libraries: SLA and the continuous education challenge. INSPEL, 32 (4), 197-204.
Borgman, E., & Brush, C. B. (1993). Special Libraries. Encyclopedia Americana, 17: 349-351.
Huusko, L. (2006). The lack of skills: an obstacle in teamwork. Journal of Team Performance Management, 12 (112), 5-16.
Isfandyari-Moghaddam. A., & Bayat, B. (2008). Digital libraries in the mirror of the literature: issues and consideration. The Electronic Library, 26 (6), 488- 862.
Ohaji, I. K. (2010). The changing Professional Image of Librarians: Focusing on the job positions of digital librarians in academic libraries in the United States of America. Unpublished master's thesis, Universita Degli Studi Di Parma, Oslo.