فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی وضعیت موجود سازماندهی تعاونی اطلاعات کشاورزی و استفاده از فهرستگان حاصل از آن توسط کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مراکز و مؤسسات آموزشی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محیط اینترنت انجام پذیرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. برای گردآوری از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در قالب جدول و نمودار ارائه شد. جامعه آماری پژوهش شامل 55 کتابخانه است که به‌طور میانگین 4 سال از نرم‌افزار تحت وب سیمرغ استفاده می‌کنند.
یافته‌ها: سازماندهی تعاونی اطلاعات کشاورزی به دو صورت فهرستنویسی و رده‌بندی (100 درصد) و نمایه‌سازی (6/21 درصد) انجام می‌شود. در این فهرستگان الکترونیکی، به منظور ایجاد یکدستی، از رده‌بندی کنگره (100 درصد) با رعایت استانداردهای بین‌المللی و کتابنامه‌نویسی (8/83 درصد) و نیز در نمایه‌سازی ماشینی (3/51 درصد) از زبان ترکیبی (1/35 درصد) استفاده می‌شود. سازماندهی تعاونی اطلاعات منجر به صرفه‌جویی در وقت (2/43 درصد)، هزینه و سرعت (به‌طور یکسان 1/54 درصد) و نیز یکپارچگی در به‌کارگیری نرم‌افزار کتابخانه‌های مورد مطالعه (100 درصد) شده است.
نتیجه‌گیری: دسترسی تمام¬وقت به این فهرستگان در حد زیاد امکان‌پذیر است. سهولت و سرعت دسترسی در حد بسیار زیاد و دقت فهرستگان از حد زیاد تا بسیار زیاد ارزیابی شده است. در نتیجه، اکثر  کتابداران به دلیل مزایای حاصل از سازماندهی تعاونی موافق ارائه اطلاعات خود در فهرستگان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-operative Cataloguing in the Internet Environment: the Case of Agricultural Libraries in Iran

نویسندگان [English]

  • F. Babalhavaeji 1
  • N. Khaledi 2
1 Assistant Professor, Library and Information Science Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. student, Library and Information Science Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose- This study has been conducted to evaluate the existing conditions of the organization of the agricultural data co-operative and the use of its catalogue by librarians of educational institutions and centers under the authority of the Agricultural Research, Education, and Extension Organization in an internet environment.
Design/methodology/approach- The study has been conducted using a descriptive survey. The data was collected by means of questionnaires and the results presented using descriptive statistics (frequency and percentage) in the form of tables and diagrams. The statistical universe of the study includes the 55 libraries which have been using the Simorgh web software for an average of four years each.
Findings: The agricultural data cooperative is organized by cataloguing/classification (100%) and indexing (21.6%). For the sake of harmony in this electronic index, 100% of agencies use LC classification, observing international standards as well as 83.8% bibliography, and in 83.8% machine indexing, 35.1% mixed language has been used. Organizing a data cooperative resulted in saving more time for an amount of 43.2% cost and speed rate for a shared amount of 51.1%, and harmony in using software of the libraries under research for 100%.
Conclusion: Full-time access of the catalogue is to a large extent possible. Ease and speed as well as the accuracy of the catalogue have been evaluated as “very high” and from “high to very high” respectively. As a result, the majority of the librarians have been able to present their information in the catalogue because of the advantages of using cooperative arrangements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizing agricultural data cooperative
  • online catalogue
  • cataloguing of agricultural data cooperative
  • agricultural online catalogue