خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 استادیار علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این پژوهش درپی آن است که بداند گرایش مشاهده شده درکتابخانه­های ایران مبنی بر تمرکز متخصصان در خدمات فنی تا چه حد برآمده از گرایش درونی خود آنهاست. شناسائی این گرایش را پژوهش حاضر در قالب شناسائی خودپنداره حرفه­ای دانش­آموختگان کارشناسی کتابداری دنبال کرده است.
روش گردآوری و تحلیل داده­ها: برای این تحقیق از روش گراندد تئوری (نظریه زمینه­ای) و برای گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه­ساختار­یافته و برای تحلیل داده­ها از روش مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه­ای استراوس و کوربین طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. مصاحبه­شوندگان20 نفر دانشجوی کارشناسی درآستانه فارغ­التحصیل شدن (پایان ترم آخر) بوده­اند.
یافته­ها: خودپنداره حرفه­ای دانش­آموختگان کارشناسی کتابداری دارای سه بُعد احساسات فردی، منزلت اجتماعی و تصور از حرفه است. دانش­آموختگان شرکت­کننده در مطالعه درحین تحصیل به رشته خود علاقه­مند می­شده­اند و دید مثبت­تری نسبت به زمان آغاز دانشجوئی به آن پیدا کرده­اند. آنها از ناشناخته بودن حرفه در جامعه و فقدان جایگاه اجتماعی آن گلایه دارند. پندار ایشان از حرفه متشکل از پندارشان از کتابداری و پندارشان از خودشان به­عنوان کتابدار است. آنها رشته­شان را خدمت­مدار می­دانند اما تخصص­های مختلفی برای خدمت در خود می­بیینند عده­ای تخصص خود را خدمات فنی می­دانند و آن رامهم­تر تلقی می­کنند، و برخی خدمات عمومی و مستقیم را مهم تلقی می­کنند. پژوهش و مدیریت دو بُعد دیگر از تخصص حرفه­ای است که آنها برای کتابداری بیان می­کنند.
نتیجه­گیری: شرکت­کنندگان در پژوهش به کتابداری علاقه­مندند اما نگران جایگاه اجتماعی و ناشناخته بودن آن در جامعه هستند. آنها رشته خود را خدمت­مدار می­بینند اما گرایش بیشتری به اشتغال به خدمات فنی و اطلاع­رسانی تخصصی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Professional Self-Concept of LIS Bachelor of Arts Graduates: an Exploratory Investigation

نویسندگان [English]

  • A. Akbari 1
  • E. Afshar 2
1 M.A. Student in Library and Information Science; the University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; the University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was to explore whether the observed tendency in Iran's libraries to work in the technical services section is a personal preference or not. This research has examined this through studying the professional self-concept of B.A. graduates of Library and Information Science.
Methodology/ Approach: Semi-structured interviews were carried out with 20 B.A. students who were finishing their last semester. For analyzing the data, the techniques of continual comparison proposed in the Grounded Theory methodology were used in three levels of open, axial, and selective coding.
Findings: The self-concept of B.A. LIS graduates has three components, namely 'personal feeling', 'social status', and 'perception of the profession'. Participants have become more fond of librarianship as they progressed in their studies during the program. However, they normally complain of the lack of social recognition and the low social status of librarianship. While the students consider librarianship as a service profession, they see their core of expertise in different areas. Some consider technical services as their main skill and others find general and direct services to the user most important. In their viewpoint, research and management are other aspects of librarianship.
Conclusion: Participants in this research were interested in librarianship profession; however, they had concerns about its social status and recognition. They regard their field to be service oriented but prefer to work in specialized information and technical services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional self-concept
  • LIS graduates
  • self-concept
  • Grounded theory