کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: مقالات محققان ایرانی در حوزه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی نمایه شده در آی.‌اس‌.آی. از لحاظ تأثیر آنها بررسی شده است
روش گردآوری و تحلیل داده‌ها: اسامی کلیه مجلاتی که مقالات محققان ایرانی در حوزه¬های مورد بررسی در آنها به چاپ رسیده بود از پایگاه استنادیweb of science  استخراج شد و ضریب تأثیر مجلات مذکور از گزارش استنادی نشریات ((JCR به‌دست آمد و درنهایت میانه و میانگین ضریب تأثیر این مجلات درمقایسه با میانه و میانگین مجلات موجود در هرحوزه در JCR مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: 59 درصد مجلات چاپ‌کننده، مقالات محققان ایرانی در زیرشاخه‌های حوزه پزشکی، ضریب تأثیر و رتبه بالاتر از 1 دارند و از مجموع 22 عنوان مجله موجود، تنها 3 مجله در JCR حائز رتبه‌های برتر (1-9) هستند، در حوزه‌های داروسازی و دامپزشکی کیفیت مجلات مذکور در سطح پایینی است. همچنین در60 درصد از مجلات  زیرشاخه‌های حوزه پزشکی و حوزه¬های دامپزشکی و دندانپزشکی سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر مجلات چاپ‌کننده مقالات محققان ایرانی بالاتر از سطح میانگین و میانه ضریب تأثیر کل مجلات هر حوزه در  JCR است. در رشته داروسازی عکس این قضیه مشاهده می‌شود. سهم مجلات ایرانی نمایه شده در ISI در چاپ مقالات 8/24 درصد است به طوری که در برخی از زیرشاخه‌های پزشکی بیشترین تعداد مقالات در مجلات ایرانی نمایه شده در  ISI که غالباً دارای عامل تأثیر  پایینی هستند به چاپ رسیده است.
نتیجه‌گیری: مشارکت محققان ایرانی در مجلات با تأثیر بالا کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of Papers of Iranian Scholars in the Field of Medical Sciences: An Impact Survey

نویسندگان [English]

  • S. Moniri
  • F. Jafari
M.A. in Library and Information Science; Regional Information Center for Science and Technology, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to investiage the quality of Iranian scholarly articles published during 2000-2009 on 22 medical subfields in terms of their journal impact.
Design/Methodology/Approach: This study has a scientometric approach. The names of journals which had published the papers of Iranian scholars were extracted from the Web of Science and the impact factor of the mentioned journals was also found in the Journal Citation Reports (JCR). Finally the mean, median and impact factor of the mentioned journals were compared with the mean, median, and impact factor of all journals in each category of JCR.
Findings: The impact factor of 59 percent of the journals which published papers of Iranian scholars was higher than 1 in all medical subfields. From a total of 22 journals, only 3 are in the top nine of JCR. In veterinary sciences and pharmaceutics the quality of the journals mentioned is at a low level. In 60 percent of the journals on medical sciences, veterinary sciences, and dentistry the mean and median of the impact factor of the journals publishing papers of Iranian researchers was higher than the mean and median of the impact factor of the total journals in each field in JCR. The proportion of Iranian journals indexed in ISI in publishing articles is 24/8 percent. In some subfields of medicine, the highest number of papers are published in Iranian journals which are indexed in ISI but have a low impact factor.
Conclusion: The number of papers published by Iranian scholars in journals with high impact factors is less than expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impact factor
  • medical sciences
  • Iran