جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانة تخصصی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

هدف: تحلیل تاریخی و نظری- فلسفی از جنبش دکومانتاسیون به­دست می­دهد و بازاندیشی درباره آرمان­ها و دستاوردهای آن می­پردازد. «قالب­محوری» که در نتیجه تکنولوژی­زدگی در حرفه ما حادث شده است را به نقد گذارد تا از رهاورد آن بتوان به الگویی کلی، متناسب با اقتضائات حرفه دست یافت، و بر تضادها و ناهمگونی­های منتسب به الگو/ الگوهای موجود غلبه یافت.
روش/ رویکرد پژوهش: مستندات تاریخی مربوط به نضج­گیری و توسعه جنبش دکومانتاسیون در اواخر قرن نوزدهم در اروپا، برای تحلیل تطور سنت­های بنیادین حاکم بر علوم کتابداری و اطلاع­رسانی به­کار گرفته شده است.
 یافته­ها: نظریه­پردازان حوزه کتابداری نیازمند بازاندیشی آرمان­ها و دامنه تبعات جنبش دکومانتاسیون هستند. مهم­ترین دستاورد جنبش، جلب توجه کتابداران به «محتوا» و رهایی از چارچوب­های ذهنی وابسته به «قالب» بوده است. این الگو از حدود پنج دهه پیش با توسعه فناوری­های نوین اطلاعاتی به­طور مستمر در حال افول است.  فن­زدگی افراطی، به­طور دائم در حال جدا کردن حرفه از «محتوا» و بازگشت دوباره آن به «قالب­زدگی» است.
نتیجه­گیری: می­توان در مواجهه با دو سنت «ماشین­محوران» و «انسان­گرایان» در حرفه باید به تدارک چارچوب فکری تازه­ای اندیشید که منبعث از الگوی جنبش دکومانتاسیون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Documentation Movement: Lost in the Hubbub of Technolog y

نویسنده [English]

  • A. Rismanbaf
M.A. in Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper criticizes the "format-oriented" trend that has originated from the contemporary orientation toward technology in Library and Information Science (LIS), by analyzing the historical, theoretical and philosophic ideas of the documentation movement, then reviewing its ideals and outcomes.
Design/Methodology/Approach: This research was based on an analytical-historical procedure. By studying the history of the formation and development of the documentation movement in late-19th century Europe, the researcher tried to investigate transformations in fundamental traditions dominant on Library and Information Science (LIS) from that time up to now.
Findings: LIS theorists should deeply reflect upon the ideals of the documentation movement and the scope of its consequences. The most important outcome of this movement has been to attract the attention of librarians to "content" and to decrease their dependency on "format". However, from five decades ago, concurrent with the development of information technology, this outcome has been less achieved; an extreme orientation toward technology has separated librarians from "content" and once again made them dependent on "format".
Conclusion: Facing the conflicts between the two traditions i.e. “machinists” and “humanists” in the LIS profession, a new mental framework should be designed. This framework must originate from the model of the documentation movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • documentation
  • record keeping
  • Archival studies
  • content
  • format
  • medialogy