مقایسه فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در وب‌‏سایت‌های کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‏‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مرجع الکترونیک دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هدف: بررسی میزان استفاده از فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در طراحی وب‌­سایت کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‌‏های ایران.
روش تحقیق/ رویکرد پژوهش: در مجموع 66 صفحه اصلی وب‏سایت کتابخانه‏‌های مرکزی دانشگاه‌‏های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، و دانشگاه‏‌های آزاد اسلامی با استفاده از دو مرورگر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ بررسی شد. با مشاهده Source از طریق منوی View ابربرچسب‌‏های موجود در صفحه اچ.تی.ام.ال. وب‏‌سایت‏ها استخراج شد و در سیاهه وارسی تهبه وارد شد. سپس فراوانی، درصد، و میانگین استفاده از آنها محاسبه شد.
یافته‌‏ها: تمام وب‌‏سایت‌‏ها از فراداده‌‏های عام زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن، هر­چند اندک، بهره برده‏اند. میزان استفاده از این ابربرچسب‌‏ها، وب‌­سایت کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‌‏های علوم پزشکی با میانگین43 درصد در رتبه اول و ‏دانشگاه‌‏های آزاد اسلامی با 31 درصد در رتبه دوم و دانشگاه‌‏های تابع وزارت علوم نیز با 28 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
نتیجه‏‌گیری: تحقیق حاضر نشان داد که از مجموعه ابرنشانه‌‏ها، عناصر عنوان، نوع – محتوا، کلیدواژه، ارتباط، و توصیف بیشترین کاربرد را داشته‌‏اند و به‌­کارگیری این فراداده‌‏های عام در طراحی صفحات وب نسبت به طرح‏‌های فراداده‏‌ای خاص مانند دوبلین کور- با توجه به قدمت بیشتر ابربرچسب‌‏ها و آشنایی بیشتر طراحان وب‏‌سایت‌‏ها با آنها- می‌‏تواند توجیه‌­پذیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Hypertext Markup Language (HTML) Metadata in Websites of the Central Libraries of Iran’s Universities

نویسنده [English]

  • K. Babaei
Expert of electronic references; The Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabatabai University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research has been carried out to study the extent to which Hypertext Markup Language (HTML) metadata have been used in designing the websites of the central libraries of Iran’s universities.
Design/Methodology/Approach: A total of 66 homepages of the websites of the central libraries of Iran’s universities were studied in three groups i.e. Universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology; Universities affiliated with the Ministry of Health and Medical Education; different branches of the Islamic Azad University. For this purpose, the browsers Internet Explorer and Netscape were used and the sources of web pages were reviewed and all the meta tags existing in the HTML format of the webpages were extracted and entered in the prepared checklist. Then, by using descriptive statistics (frequency, percentage and average) the data collected were analyzed.
Findings: This research shows that all the reviewed websites have benefited from general HTML metadata; however, the extent of using metadata has been trivial in some cases. Considering the extent to which central library websites have used these meta tags, medical science universities have the first rank in terms of average use (43%). Branches of the Islamic Azad University have the second rank with an average use of 31% and universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology have the third rank with an average use of 28%.
Conclusion: The present study shows that the most widely applied meta tag elements are, title, content-type, keywords, link and description. This is justifiable because most web designers have applied these general meta tags, considering their familiarity with these general metadata rather than specific metadata standards like the Dublin Core Metadata Initiative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata
  • Website
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • meta tags
  • central libraries
  • Iran’s universities