واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن واسپارگاه­های دیجیتال انجمن­های علمی جهان که به­رایگان در دسترس کاربران هستند.
روش/ رویکرد پژوهش: قابلیت اعتماد هجده واسپارگاه به­وسیله ابزار «حسابرسی و تأیید آرشیوهای مطمئن: معیارها و سیاهه» متعلق به مرکز کتابخانه­های پژوهشی آمریکا بررسی و طبق طرح نمره­دهی همان مرکز، میزان آن مشخص شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.
یافته­ها: در سطح زیرساخت سازمانی، تنها واسپارگاه انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استرالیا (55/5 درصد) اطمینان­پذیری خیلی زیاد و سه واسپارگاه ( 66/16 درصد) اطمینان­پذیری خیلی­کم دارند. در سطح مدیریت اشیای دیجیتال، سه واسپارگاه (66/16 درصد) کتابخانه دیجیتال تگزاس، مرکز پژوهش­های تاریخی انجمن تاریخی کانزاس و انجمن بین­المللی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی آبزیان و علوم دریایی، اطمینان­پذیری خیلی­زیاد و پنج واسپارگاه (77/27 درصد) اطمینان­پذیری خیلی­کم دارند. در سطح زیرساخت فنی، واسپارگاه انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استرالیا (55/5 درصد) اطمینان­پذیری خیلی­زیاد و نُه واسپارگاه (50 درصد)، میزان اطمینان­پذیری خیلی­کم دارند.
نتیجه­گیری: بین امتیازات واسپارگاه­ها در سه سطح زیرساخت سازمانی، مدیریت اشیای دیجیتال و زیرساخت فنی، تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Digital Repository of World Scientific Associations with Open Access

نویسندگان [English]

  • M. Seyedein 1
  • A. Jalali Dizaji 2
1 M.A. in Library and Information Science, Islamic Azad University of Gorgan, Gorgan, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Library and Information Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to evaluate the reliability of the digital repository of world scientific associations, which are freely available to users.
Design/Methodology /Approach: The reliability of eighteen digital repositories was evaluated through the “Trustworthy Repositories Audit and Certification: Criteria and Checklist” (TRAC) tool which belongs to the Research Libraries Group (RLG) of the U.S. and the level of reliability was defined based on the RLG scoring plan. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics.
Findings: According to the findings of this research, at the level of organizational infrastructure, only the digital repository of the Australian Library and Information Association (5.55%) had a very high reliability and the other three digital repositories studied (16.66%) had a very low reliability. At the level of digital object management, the three repositories (16.66%) of the Texas Digital Library, the Center for Historical Research of Kansas State Historical Society and the International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers, enjoyed very high reliability, while the other five repositories studied (27.77%) had a very low level of reliability. At the level of technical infrastructure, the digital repository of the Australian Library and Information Association (5.55%) enjoyed a very high reliability and the other nine repositories (50%) had very low reliability.
Conclusion: This research shows no significant difference between the scores gained by world digital repositories with open access in the three levels of organizational infrastructure, digital objects management and technical infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital repository with open access
  • Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC)
  • Center of Research Libraries of U.S. (CRL)
  • scientific association
  • Reliability