بررسی میزان سازگاری موضوعها و عنوانها در کتابهای فارسی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relavance of the Titles of Farsi Books with their subjects

نویسنده [English]

  • A. Bozorgi