مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه

نوع مقاله: ترجمه

نویسندگان

کتابدار دانشکده علوم دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Managing the Online Bibliographic Data base for an Integrated Library System

نویسندگان [English]

  • By: B.B. Davis
  • Translated by: F. Taheri