ارزیابی کارگاه‌های آموزشی سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

2 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده

هدف:. کارگاه‌های آموزشی سرای اهل قلم کارنامه نشر در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ارزیابی شده است.
روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی - توصیفی و ابزار پژوهش پرسشنامه است که بین 284 نفر از شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های مختلف به­صورت تصادفی توزیع شده است.
یافته­ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که اکثریت افراد شرکت‌کننده در کارگاه‌ها از  اطلاع‌رسانی و نحوه برگزاری کارگاه، انتخاب موضوعات و نحوه تدریس مدرسین رضایت داشته‌اند. اگرچه مخاطبین خواستار فضای فیزیکی مناسب‌تر (چیدمان صندلی، نور مناسب و خوانایی اسلایدها) و درنظر گرفتن وقت بیشتر برای کارگاه‌ها و اطلاع‌رسانی در سطحی وسیع­تر در سال‌های آتی هستند، اما به­طور­کلی ارزیابی کارگاه‌ها نشان‌دهنده این است که شرکت‌کنندگان از تمامی کارگاه‌های برگزار شده، رضایت نسبی داشته‌اند.
نتیجه­گیری: : نتایج پژوهش نشان داد که برگزاری کارگاه‌ها رضایت مراجعان را به همراه داشته است.  اگرچه  مخاطبین خواستار  فضای فیزیکی مناسب‌تر (چیدمان صندلی، نور مناسب و خوانایی اسلایدها) و درنظر گرفتن وقت بیشتر برای کارگاه‌ها و اطلاع‌رسانی در سطحی وسیع­تر در سال‌های آتی هستند، اما به طورکلی ارزیابی کارگاه‌ها نشان‌دهنده این است که شرکت‌کنندگان از تمامی کارگاه‌های برگزار شده رضایت نسبی داشته‌اند.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of “Saraye Ahle Qalam” Educational Workshops in the Twenty-Second Tehran International Book Fair

نویسندگان [English]

  • M. Dokht Esmati 1
  • F. Hamdollah Zadeh 2
1 M.A. student in Library and Information Science, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, I.R. Iran
2 B.A. in Library and Information Science, Payaeme Noor University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This research evaluates the quality of the “Saraye Ahle Qalam” educational workshops held at the twenty-second Tehran International Book Fair.
Design/Methodology/Approach: The applied research method was a descriptive-survey and the information gathering tool was a questionnaire which was randomly presented to 284 people participating in different educational workshops.
Findings: This research showed that the majority of participants in workshops were satisfied with notification periods, workshop staging, selected topics and teaching quality. Although the workshop participants asked for better physical set-up (chair arrangement, lighting and slides), more time allocated to workshops and wider publicity in the coming years, the overall evaluation of the workshops indicates that the participants were relatively satisfied with all of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • educational workshops
  • Tehran International Book Fair
  • Saraye Ahle Qalam
  • Karnameh Nashr
  • Iran Book House
  • Iranian Library and Information Science Association