تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: تعیین میزان تأثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان از دیدگاه کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است.
روش/رویکرد پژوهش: پیمایشی تحلیلی است و با استفاده از ابزار پرسشنامه پژوهشگرساخته، نظر 196 نفر از کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره نقش گردش شغلی بر بهره‌وری، با توجه به چهار جنبه بهره‌وری (فردی، سازمانی و سیستمی، مدیریت، و روش‌های کار) سنجیده شده است.
یافته‌ها: گردش شغلی در ارتقای مهارت‌های کارکنان، اشتراک دانش، پویایی در کتابخانه، حمایت و کمک مدیران به کارکنان و تشویق آنها، تحمل مسائل و مشکلات، دستیابی به شیوه‌های نوین، افزایش تنوع در کار، و غلبه بر خستگی و کسالت تأثیر مثبتی دارد.
نتیجه­گیری: گردش شغلی میزان بهره‌وری را افزایش می­دهد و فرصتی برای بهبود عملکرد در سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Rotation on Productivity of the Staff of National Library and Archives of Iran (NLAI)

نویسندگان [English]

  • N. Hariri 1
  • S. Etemadi 2
1 Associate professor, LIS department, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 MA, Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Purpose: To determine the effects of job rotation on the productivity of employees regarding viewpoints of NLAI librarians.
Methodology/Approach: It is a survey study using a self-designed questionnaire. The viewpoints of 196 librarians working in NLAI were measured about the role of job rotation on productivity, according to the four aspects of productivity (individual, organizational and systematic, management, and procedures)
Findings: Job rotation positively effects on improving staff skills, knowledge sharing, dynamism in libraries, managers’ support and encourage toward employees, coping problems, achieving new ways to increase diversity in work and overcome fatigue and unhappiness.
Conclusion: Job rotation promotes the productivity and is an opportunity for improvement in NLAI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • National Library and Archives of Iran (NLAI)
  • Librarians
  • Job rotation
ارغوان، اسماعیل (1388). بررسی ارتباط عوامل نرم‌افزاری و بهره‌وری کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، تهران.

استادزاده، مریم (1387). عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره‌وری نیروی انسانی. بازیابی 28 آبان 1390، از
 www.migna.ir

امیرخانی، فیروزه (1380). بررسی میزان تأثیر مکانیسم چرخش شغلی بر انگیزش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.

بذرافشان، رضا (1385). بررسی اثرات گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان گمرگ مهرآباد فرودگاه امام خمینی (ره). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.

خاکی، غلامرضا (1388 ). مدیریت بهره‌وری: (تجزیه و تحلیل آن در سازمان). تهران: کوهسار.

علمدار، محسن (1380). بررسی تأثیرات جابجایی شغلی بر کارکنان گمرگ شهید رجایی بندر عباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.

رشیدی، محمدمهدی؛ اصیلی، غلامرضا؛ و فرهادی، محمد (1380). بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی. در مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مراکز تحقیق وتوسعه صنایع و معادن، 2-3 دی 1380، (ص 327-349). بازیابی 10 آذر 1390، از http://www.ensani.ir/fa/content/16661/default.aspx

رمزگویان، غلامعلی؛ عالیخانی، علی؛ و شادفر، محمد (1389). بررسی تأثیر گردش شغلی مدیران شعب بانک ملت تهران بر عملکرد آن‌ها. بازیابی 7 آبان 1393، از http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat/891116.13.pdf

متقی، محمدحسین (1377). بررسی نظرات کارکنان بانک‌های کشاورزی شهر کرمان در مورد تأثیر چرخش مشاغل در بهبود عملکرد کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان.  

نظری، محمدرضا (1388). عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. دانشگاه آزاداسلامی، واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول.

نصیری‌پور، امیراشکان؛ رئیسی، پوران؛ و دلپسند، منصور (1387). تأثیر گردش شغلی بر عملکرد پرستاران در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران، مدیریت سلامت، 12 (37)، 23-28.

ویزشفر، نرگس (1381). بررسی تأثیر مکانیسم چرخش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان گمرگ جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان.

Adomi, E. E. (2006). Job rotation in Nigerian university libraries. Library Review55 (1), 66-74.

Malinski, R. M. (2002). Job rotation in an academic library: Damned if you do and damned if you don't! Library Trends50 (4), 673-680.

Earney, S., & Martins, A. (2009). Job rotation at Cardiff University library service: a pilot study. Journal of Librarianship and Information Science41 (4), 213-226.

Sweeney, D. L. (2007). The effects of job rotation patterns on organizational outcome indicants of inter-organizational boundary spanner performance. ProQuest.  Retrieved Oct. 11, 2015, from http://gradworks.umi.com/33/03/3303910.html.

Olorunsola, R. (2000). Job rotation in academic libraries: the situation in a Nigerian university library. Library Management21 (2), 94-98.