دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 119، آبان 1398 
بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات

صفحه 24-44

10.30484/nastinfo.2019.1939.1741

پگاه تاجر؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ عبدالرسول جوکار؛ علیرضا خرمایی؛ هاجر ستوده


خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران

صفحه 72-80

10.30484/nastinfo.2019.2153.1824

وحید آقا کیشی زاده؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ عادله عاصمی