میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های 1377-1385 با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

توان و ظرفیت علمی هر کشور، یکی از شاخص‌های اصلی میزان توسعه پایدار آن کشور محسوب می‌شود. ارتقای این توان، مستلزم تقویت و بهبود وضعیت تولید اطلاعات علمی است. این نوشتار به بررسی وضعیت کمّی پژوهش‌های منتشر شده توسط پژوهشگران بخش آب، سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های مورد بررسی می‌پردازد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از بررسی سوابق فعالیت‌های علمی افراد صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. هدف آن بررسی کمّی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان طی سال‌های 1377-1385 بوده و درنظر دارد تا فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگران سازمان آب و برق خوزستان را در طول سال‌های مذکور با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی به تصویر کشیده و در نهایت، پایگاه اطلاعاتی جهت دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر مراجعان به این اطلاعات طراحی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که همکاری قوی میان پژوهشگران این سازمان در تولید اطلاعات علمی وجود دارد، تا جایی که ضریب همکاری در اسناد و مدارک مورد مطالعه، 45/0 محاسبه گردیده است. نتایج، همچنین نشان داد به‌طور کلی مجموع 192 طرح تحقیقاتی در طی سال‌های مورد بررسی توسط پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان اجر گردیده است، که از این مجموع 136 طرح یعنی 83/70 درصد در قالب طرح‌های تحقیقاتی پایه و کاربردی، 27 طرح در قالب طرح‌های تحقیقاتی کتابخانه‌ای یعنی 06/14 درصد، 17 طرح در قالب طرح‌های تحقیقاتی مهندسی ارزش یعنی 85/8 درصد و 12 طرح در قالب طرح‌های تحقیقاتی تألیف و ترجمه کتاب یعنی 25/6 درصد را شامل می‌شود. نتایج، همچنین نشان داد که بین تعداد پژوهشگران و میزان تولید اطلاعات علمی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study Using Scientometric Indicators on the Scientific Information Produced by Researchers of the Water Department of Khuzestan Water and Power Authority During 1998-2006

نویسندگان [English]

  • F. Osareh 1
  • F. Soheili 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific information
  • production of scientific information
  • Khuzestan Water and Power Authority
  • Scientometrics
CAPTCHA Image