مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل رفتارهای استنادی فارغ‌التحصیلان دو گروه آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی، سال‌های1380- 1385، براساس مآخذ پایان‌نامه‌های موجود در کتابخانة پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با به‌کارگیری روش تحلیل استنادی، منابع و مآخذ 400 پایان‌نامه از هر دو گروه آموزشی، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها مجموعاً 18353 استناد به انواع منابع اطلاعاتی را در هر دو گروه (تعداد 12230 استناد در 213 پایان‌نامة علوم انسانی و 6123 استناد در 187 پایان‌نامة فنی مهندسی)، نشان داد. تعداد متوسط استنادها در هر پایان‌نامة علوم انسانی 57/41 و در پایان‌نامه‌های فنی مهندسی 32/73 می‌باشد. زبان انگلیسی در پایان‌نامه‌های فنی مهندسی با 85/88 درصد و در گروه علوم انسانی فارسی با 63/68 درصد زبان رایج بوده است. بررسی نمایة فوری منابع نیز بیانگر آن است که کمترین نمایة فوری 3/31 درصد و بیشترین آنها 35/62 درصد بود. همبستگی میان سال نشر منابع اطلاعاتی و تعداد دفعات استناد به آنها نیز 0/94 و 0/69 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the citations in the theses of the engineering and humanities departments

نویسنده [English]

  • M. Khosravi
چکیده [English]

This research aims at analyzing the citation behavior of graduates of two departments
(technical engineering and humanities) from 2000 to 2005, based on the references
in the theses available in the library of IRANDOC (Iranian Science Institute
for Information Science and Technology). The methodology of the research was a
survey using citation analysis. The references of 400 theses of these two departments
were selected through stratified random sampling to be evaluated. Findings
showed that in total there were 18,353 citations to all information resources (including
12,230 citations out of 213 theses in the humanities and 6,123 out of 187 theses
in engineering). Average citations found to be 57.41 per thesis related to humanities
and 32.73 citations in the engineering. 85.88 percent of the theses in technical engineering
used English resources while 63.68 percent of theses in the humanities used
Persian ones. The least immediacy index of the resources was 3.31% while the most
was 35.62%. The correlation between the year of published information sources and
the number of citations to them was also 0.94 and 0.69.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation behavior
  • theses
  • Citation
  • immediacy index
  • department of technical engineering
  • department of humanities
CAPTCHA Image