بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

هدف: بررسی انتقادی گسترش­های ایرانی رده­بندی دهدهی دیویی در سه بخش تقسیمات فرعی استاندارد، فرانما، و نمایه نسبی بود.
روش/ رویکرد پژوهش: اسنادی- مقایسه­ای  از نوع توسعه­ای
یافته­ها: علی­رغم ادعای گسترش ادبیات ایرانی مبنی بر روزآمدی آن مطابق با ویراست 21 رده­بندی دیویی، در جدول تقسیمات فرعی استاندارد این گسترش، 30/80 درصد از شماره­ها همراه با عبارت­های مقابل آنها نسبت به ویراست 21 رده­بندی دیویی دچار تغییرات کلی شده است. در قسمت فرانماها اصول کلی همانند ویرایش هجدم دیویی است، درصورتی‌که در ویراست 22 این ساختار بسیار تفاوت کرده است. گسترش اسلام نیز نشان­دهنده اختلاف بین ساختار و شماره­های ارائه شده در این گسترش برای حوزه موضوعی اسلام و ساختار و شماره­های موجود در رده­بندی دیویی در ویراست کنونی یعنی ویراست 22، برای این حوزه است. ویراست سوم گسترش تاریخ ایران نیز به ادعای مقدمه آن، با دیویی 21 مقابله و هرجا لازم بوده، اصلاح شده است. 47/89 درصد از شماره­ها در گسترش تاریخ نسبت به ویراست 20، و 38/88 درصد از شماره­ها در گسترش تاریخ نسبت به ویراست 21 رده­بندی دیویی به‌طورکلی تغییر یافته‌اند. آخرین ویراست گسترش زبان­های ایرانی یعنی ویراست دوم مطابق با ویراست 19 رده­بندی دیویی است. یافته‌های آماری از بررسی­ جدول تقسیمات فرعی استاندارد نشان می­دهد که 86/27 درصد از شماره­ها در گسترش­ زبان­های ایرانی نسبت به ویراست 19 رده­بندی دیویی دچار تغییر کلی شده‌اند. بررسی فرانماهای گسترش­های ادبیات، تاریخ، و زبان­های ایرانی و مقایسه آنها با طرح اصلی رده­بندی دیویی در رده­های800، 900، و 400 و مقایسه آنها با ساختار فرانما در گسترش­های ادبیات، تاریخ و زبان­های ایرانی حاکی از محدودیت شماره­سازی از طریق گسترش­های ادبیات، تاریخ، و زبان­های ایرانی است.  
نتیجه­گیری: گسترش­های ایرانی رده­بندی دیویی به روزآمدسازی مطابق با رویکرد جهانی به‌کارگرفته شده در متن اصلی رده­بندی دیویی نیاز دارند. با به‌کارگیری پیشنهادات این پژوهش می­توان گسترش­های ایرانی را (برپایه متن اصلی در رده­بندی دهدهی دیویی در هر یک از حوزه­ها) در یک مجلد ادغام کرد. پیشنهادهایی برای تغییر ساختار فرانماهای این گسترش­ها و درنتیجه بهبود وضعیت شماره­سازی از طریق آنها، ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Iranian Expansions of Dewey Decimal Classification Edition 22

نویسندگان [English]

  • M. Kokabi 1
  • N. Jafarnejad 2
1 Professor of Library and Information Science; Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, I.R. Iran
2 M.A. in Library and Information Science
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to critically study the Iranian expansions of the Dewey Decimal Classification in three sections i.e. standard subdivisions, the schedules, and the relative index.
Design/Methodology/Approach: This is a developmental research based on records and comparisons.
Findings: Despite the claim that the Iranian literature expansion is up-to-date and matched to the 21st edition of the Dewey Classification, in the standard subdivision table of this expansion, 80.30 percent of the numbers together with the expressions in front of them have changed in comparison with edition 21 of Dewey Classification. In the schedules, general principles are similar to those of Dewey edition 18, while this structure has significantly altered in Edition 22. The expansion of Islam also indicates the differences between the structure and numbers presented in this expansion for the Islam subject field and the structure and numbers available in the Dewey in its present edition i.e. edition 22, for this field. The third edition of the Iran History expansion, as its introduction claims, had been compared with Dewey 21 and edited wherever required. 89.47 percent of the numbers in the history expansion have completely changed in comparison with edition 20 and 88.38 have completely changed compared with Edition 21. The last edition of the Iranian languages expansion (i.e. edition 2) conforms to Dewey Edition 19. Statistical findings from the standard subdivisions tables show that 27.86 percent of the numbers in the Iranian languages expansion have undergone significant change compared with Dewey Edition 19. Analysis of the schedules of literature, history, and Iranian languages expansions along with comparisons with the main outline of the Dewey classification in classes 800, 900, and 400 and comparing them with structures of schedules in the literature, history, and Iranian languages expansions indicate a limit in numbering through the literature, history, and Iranian languages expansions.
Conclusion: The Iranian expansions of the Dewey classification need to be updated based on the universal approach used in the main text of the Dewey classification. By implementing the suggestions of this research the Iranian expansions may be combined into one volume. Some suggestions are provided for changing the structure of schedules of these expansions and therefore improving the status of numbering by them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian expansions of the Dewey Decimal Classification (DDC)
  • Dewey Decimal Classification Edition 22
  • Iranian languages expansion
  • Iranian literature expansion
  • Islam expansion
  • history of Iran expansion
  • Geography of Iran expansion
CAPTCHA Image