ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی‌: موردِ شبکه علمی ریسرچ‌گیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی(گرایش بازیابی اطلاعات)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: تبادلات علمی‌و دسترسی راحت به اطلاعات موردنیاز لازمه رشد و پویایی علمی‌ جامعه است. شبکه‌های اجتماعی علمی‌ به ‌عنوان بستری برای تبادلات علمی‌ می‌­توانند نقش بسیار در رشد و توسعه جامعه داشته باشند. با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل‌گیری نسل جدید ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بی‌شمار برای ارتباط دوسویه فراهم آورده است. شبکه­‌‌های اجتماعی علمی ‌نیز محیطی برای معرفی و ارتقای فعالیت­‌‌‌‌های علمی ‌هستند و‌ هرگاه بتوانند اطلاعات مرتبط‌ فراهم کنند، با استقبال بیشتر متخصصان روبه‌رو خواهند شد. گردهم‌‌آمدن متخصصان بیشتر در این شبکه­ ها به‌معنای پویایی علمی‌ بیشتر است. مطالعه حاضر به توصیف تجربه متخصصان علم اطلاعات در مورد ربط اطلاعات در شبکه­ علمی ریسرچ‌گیت پرداخته است.
روش: انتخاب روش کیفی با طرح پدیدارنگاری تفسیری در این پژوهش از آن رو است که ما به تجارب افراد از یک پدیده پرداخته‌ایم و می‌کوشیم توصیفی عمیق از یک پدیده معین نزد گروهی خاص از افراد داشته باشیم. یکی از زمینه­‌های مناسب برای انجام پژوهش­‌های با پارادایم تفسیری از نوع روش پدیدارنگاری، پژوهش‌­های بازیابی اطلاعات است که در علم اطلاعات و دانش ­شناسی اهمیت زیاد دارد. پژوهش حاضر در پی‌شناخت و توصیف تجربه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی از عضویت در شبکه­­‌ی اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت است. مشارکت‌کنندگان را ۲۲ متخصص علم اطلاعات دارای مدرک دکتری و اعضای هیئت علمی ‌رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های پیام نور کشور تشکیل داده‌اند که در شبکه­ اجتماعی علمی ریسرچ­گیت عضو هستند‌‌. مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده­‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و سپس با استفاده از روش دیکلمن‌ کدگذاری و تحلیل شد.
یافته­‌ها: نتایج تحلیل مصاحبه­‌ها منجر به استخراج ۵۵۱ کد اولیه و چهار مقوله شامل ربط مدرک، ربط جانشین مدرک، ربط درخواست­‌ها و پرسش­‌ها و نبود بازخورد ربط شد.
نتیجه­‌گیری: نتایج پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت ربط اطلاعات نشان می­دهد که شبکه ریسرچ‌گیت نقش مهمی ‌در رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران دارد و همچنین این شبکه سامانه اطلاعاتی نیست، اما رفع نیازهای علمی‌ و ارتقای علم را از اهداف مهم خود می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relevance in Social Science Networks: The Case of ResearchGate Science Network

نویسندگان [English]

 • M shirzad 1
 • A mousavi chelak 2
 • S ziaei 2
 • F soheili 2
 • M Salami 3
1 PhD Candidate in knowledge & Information Science, Payame Noor University, Tehran. Iran,
2 Associate professor, Department of knowledge & Information Science, Payame Noor University, Tehran. Iran
3 Assistant Professor, Department of knowledge & Information Science, Payame Noor University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Purpose: Scientific exchanges and easy access to the required information are necessary for the scientific growth and dynamism of society. Scientific social networks as platforms for scientific exchanges can play important role in the development of scientific communities. Today, with the expansion of the applications of information and communication technology in everyday life, we are witnessing the formation of a new generation of Internet tools that have provided countless possibilities for mutual relations, negotiation, dialogue and, in general, two-way communication. Scientific social networks are an environment for the introduction and promotion of scientific activities and in fact, the more relevant information they can provide, the more they will be welcomed by experts, and the gathering of more experts in these networks means more scientific dynamism. The purpose of this study is to describe the experience of information science professionals about the relevance of information in ResearchGate scientific network.
Method: This research is a qualitative research with a conceptual phenomenological design. The reason for choosing this method is because experiences of people requires a deep description of a certain phenomenon to a specific group of people and also one of the suitable fields for conducting research. Interpretive paradigm of phenomenological method is research in the field of information retrieval, which is important in information science and epistemology. Participants in present study are 22 experts and faculty members (9 males and 13 females) in the field of information science and epistemology in Iranian universities who are members of the research social science network. Participants were selected using purposeful sampling. Data was collected from semi-structured interview method, then coded and analyzed using Dickelman method.
Finding: The results of the interviews analysis led to the extraction 551 initial code and four categories: Relevance of the document, relevance of the successor to the document, the relevance of the requests and questions, and the lack of relevance feedback.
Conclusion: The results emphasize showed that Researchgate network plays an important role in meeting information needs of users. The network is not an information system, a forum for meeting scientific needs and promoting science.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Retrieval
 • Relevance
 • Social Network
 • Social Science Network
 • ResearchGate
 • Agichtein, E., Brill, E., & Dumais, S. (2006, August). Improving web search ranking by incorporating user behavior information. In Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (pp. 19-26). ACM
 • Amiri M, Entezari A, Mortaji N S.( 2016) Knowledge Sharing Behavior Model of Iranian Professionals in experts’ social networks: exploring indexes. Human Information Interaction., 3 (3), 66-81. Retrieved April 21, 2021, from http://hii.khu.ac.ir/article-1-2569-fa.html [In Persian]

]امیری، مقصود؛ انتظاری، علی؛ مرتجی، نجمه‌السادات (1395) الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تخصصی: شناسایی شاخص‌ها. تعامل انسان و اطلاعات، 3(3): 66-81[

 • Anbari, A., Hariri, N. (2015). The Role of Persian Professional Web-based Social Networks in Knowledge Sharing. National Studies on Librarianship and Information Organization, 26(3), 115-132. [In Persian]

]عنبری، امیرمهدی، حریری، نجلا. (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(3) 115-132[

 • Bekkers, R., & Bodas Freitas, I. M. (2011, June). The performance of university-industry collaborations: empirical evidence from the Netherlands. In DRUID 2011 Summer Conference, held (pp. 7-15).
 • Berger, A., & Lafferty, J. (2017). Information retrieval as statistical translation. In ACM SIGIR Forum (Vol. 51, No. 2, pp. 219-226). ACM.
 • Blicharska, M., Orlikowska, E. H., Roberge, J. M., & Grodzinska-Jurczak, M. (2016). Contribution of social science to large scale biodiversity conservation: A review of research about the Natura 2000 network. Biological Conservation, 199,.‏:pp 122-110.
 • Bouadjenek, M. R., Hacid, H., & Bouzeghoub, M. (2016). Social networks and information retrieval, how are they converging? A survey, a taxonomy and an analysis of social information retrieval approaches and platforms. Information Systems, 56: pp 1-18.
 • Citrome, L. (2015). My two favourite professional social networking sites: LinkedIn and ResearchGate–how they can help you, or hurt you. International journal of clinical practice, 69(6): pp 623-624.‏
 • Cohen. L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research methods in education. 6th Ed. New York: Routledge. Hetherington, E. M. (2003). Social support and the adjustment of children in divorced and remarried families. Childhood, 10(2): pp 217-236.
 • Farhi, S. H., & Boughaci, D. (2018). Graph based model for information retrieval using a stochastic local search. Pattern Recognition Letters, 105(1): pp 234-239.
 • Fattahi R.(2004). Factors affecting the relative relevance of information retrieval systems. Informology, 2(1): 14-18. [In Persian]

]فتاحی، رحمتاالله. (1383). عوامل مؤثر بر نسبی‌بودن ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات. اطـلاع‌شناسی، 2(1): 14 -18 [

 • Gerard, J. G. (2012). Linking in with LinkedIn®: Three exercises that enhance professional social networking and career building. Journal of Management Education, 36(6): pp 866-897.‏
 • Haftadi Z, Andayesh S. (2016). Investigating information retrieval and its relationship with social networks, the first international conference on interactive information retrieval, Kish, University of Tehran. URL: https://www.civilica.com/Paper-IIIRC01-IIIRC01_005.html [In Persian]

]هفتادی، زهرا و اندایش، سیف‌الله. (1395). بررسی بازیابی اطلاعات و ارتباط آن با شبکه‌های اجتماعی، اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، کیش، دانشگاه تهران[

 • Hassanzadeh, M., ghaffa, S., Zarei, A., kamandi, H. (2014). Functionality of URL and Title in Optimization of Information Retrieval. Library and Information Science Research, 4(1), 221-240. doi: 10.22067/riis.v4i1.19408. https://infosci.um.ac.ir/article_29066.html?lang=en [In Persian]

]حسن‌زاده، محمد؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی و حسین کمندی. (1393). کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات، پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، 4 (1)،100-128[

 • Javadi Moghadam S M, Abdolrazaqnejad M, Ghaderi Freeze, M. (2017). Improving information retrieval based on semantic similarity of keywords using graph-based ranking, 4th National Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications, Mashhad, Torbat Heydariyeh University.  URL: https://www.civilica.com/Paper-ITCT04-ITCT04_149.html [In Persian]

]جوادی مقدم، سیدمحمد؛ مجید عبدالرزاق‌نژاد و مهناز قادری فریز (1396). بهبود بازیابی اطلاعات بر اساس تشابه معنایی کلمات کلیدی با استفاده از رتبه‌دهی مبتنی بر گراف، چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه[

 • Khaloei M. (2008). Relevance and its meaning in information retrieval. Iranian Journal of Information processing and Management., 23 (3):105-118. [In Persian]

]خالوئی، مرضیه. (1387). ربط و مفهوم آن در بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 23(3): 105-118[

 • Kiani M. (2012). Information Retrieval Systems Evaluation Approaches: Background and Leading Perspective.  Library and Information Sciences . 15(2): 243-258. [In Persian]

]کیانی، محمدرضا. (1391). رویکردهای ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات: پس‌زمینه و چشم‌انداز پیش‌رو. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 15(2): 243-258[

 • Murray, M. (2014). Analysis of a scholarly social networking site: The case of the dormant user. SAIS 2014 Proceedings.
 • Okhovati M.(2003) The concept of relevance in information retrieval systems: A review of existing theories and literature. Informology,2(1):24-45. [In Persian]

]اخوتی، مریم (1382) مفهوم ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات: مروری بر نظریه‌ها و ادبیات موجود. اطلاع‌شناسی، 2(1): 24-45[

 • Oseledchik, M., Ivleva, M., & Ivlev, V. (2018). Using social networks in knowledge management system. In 2nd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2018). Atlantis Press. ‏
 • Razavi S, Welfare Komsari A, Asnafi A M, (2017), The role of scientific social networks in the exchange of research information and academic education, the third international conference on web research. [In Persian]

]رضوی، سحر، رفاهی کمساری، عباس، اصنافی، امیررضا. (1396). نقش شبکه‌های اجتماعی علمی‌در تبادل اطلاعات پژوهشی و آموزش دانشگاهی، سومین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی[

 • Rigi, T., Dayyani, M., Fattahi, R. (2019). Phenomenography: a Qualitative Methodology at  Information Retrieval Area Studies. National Studies on Librarianship and Information Organization, 30(2), 18-38. 10.30484/NASTINFO.2019.2329 [In Persian]

]ریگی، طاهره، دیانی، محمدحسین، فتاحی، رحمت‌الله. (1398). پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30 (2)، 18-38[

 • Saraswick, T. (2010). Relevance in the science of information. (Haidar Mokhtari, Abbas, Mirzaei, Trans) Tehran: Nashr-e Chapar. [In Persian]

]ساراسویک، تفکو. (1389). ربط در علم اطلاع‌رسانی ( ترجمه حیدر مختاری، عباس، میرزایی). تهران: چاپار[

 • Saraswick, T. (2017). The concept of relevance in information science. (Behrouz Yale and Amirreza Asnafi, Trans). Tehran: Nashr-e Sepehr Danesh. [In Persian]

]ساراسویک، تفکو. (1396). مفهوم ربط در علم اطلاعات(ترجمه بهروز یل و امیررضا اصنافی). تهران: سپهر دانش[

 • Singson, M., & Amees, M. (2017). Use of ResearchGate by the Research Scholars of Pondicherry University: A Study. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 37(5).
 • Taktar M, Sadeghi A. (2016).  Investigating the Challenges, Problems and Benefits of Virtual Social Networks in Iran, 4th National Conference on Counseling and Mental Health, Quchan, Islamic Azad University, Quchan Unit. Retrieved April 21, 2021, from https://www.civilica.com/Paper-MHWIAUQ04-MHWIAUQ04_124.html. [In Persian]

]تکتار، مهین و احمد صادقی. (1395). بررسی چالش‌ها، مشکلات و مزایای شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران، چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد قوچان[

 • Tarami M H. (2008). Cyberspace; Injuries and hazards. Rahavard Navard, 22.

]طارمی، محمدحسین (1387). فضای سایبر؛ آسیب‌ها و مخاطرات. ره‌آورد نور. شماره 22[.

 • Van Dijck, J. (2013). ‘You have one identity’: performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, culture & society, 35(2): pp 199-215.
 • Ward, J., Bejarano, W., & Dudás, A. (2015). Scholarly social media profiles and libraries: A review. Liber Quarterly. 24(4): pp 174-204.
 • Xu, Y. C. & Z. Chen (2006). Relevance judgment: What do information users consider beyond topicality. Journal of the American Society for Information Science and Technology.57(7): pp 961-973.
 • Yan, W., & Zhang, Y. (2018). Research universities on the ResearchGate social networking site: An examination of institutional differences, research activity level, and social networks formed. Journal of Informetrics, 12(1): pp 385-400.‏

 

 

CAPTCHA Image