اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول

سعیده اکبری‌داریان

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار

sakbaridaryangmail.com

سردبیر

فهیمه باب الحوائجی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار

f.babalhavaejigmail.com
0000-0002-0247-6614

اعضای هیئت تحریریه

نجلا حریری

‌علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

nadjlaharirigmail.com

سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه الزهرا

srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

فریده عصاره

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز

osareh.fgmail.com

حبیب الله عظیمی

نسخه شناسی و نسخه پژوهی دانشیار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

habibazimiyahoo.com

رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

fattahirahmatgmail.com

مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

kokabi80yahoo.com

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، دانشگاه شیراز

jafar.mehrad2010gmail.com

نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

narges_neshatyahoo.com

اعضای هیئت تحریریه بین‌المللی

پت ریوا

کتابداری و اطلاع‌رسانی َAssociate University Librarian, Concordia University ,Montreal, Quebec, Canada

pat.rivaconcordia.ca
0000-0001-6024-4320

h-index: 11  

آتنا سالابا

کتابداری و اطلاع رسانی استاد، دانشگاه ایالتی کنت، دانشکده اطلاع رسانی، اوهایو، ایالات متحده

asalabakent.edu
0000-0002-1694-4052

h-index: 12  

مایا زومر

اطلاع‌رسانی استاد، دانشگاه لیوبلیانا، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، لیوبلیانا، اسلوونی

maja.zumerff.uni-lj.si

h-index: 20  

میرنا ویلر

اطلاع‌رسانی استاد، دانشگاه زادار، گروه اطلاع‌رسانی، زادار، کرواسی

willer.mirnagmail.com

h-index: 11  

اعضای هیئت تحریریه

فهیمه باب الحوائجی

Information and Knowledge Science دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

f.babalhavaejigmail.com
09125709823
0000-0002-0247-6614

h-index: 6  

احمد شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

shabaniagmail.com
09133133727
0000-0003-0466-6240

دبیر اجرایی

رزیتا انواری

تاریخ کارشناس پژوهش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ابران

rozitaanvari1975gmail.com
09123308237