راهنمای نویسندگان

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ خرداد 1401 

از انتخاب نشریه ما برای ارائه مقاله خود س‍پاسگزاریم. برای تسهیل روند ارسال مقاله گام‌های زیر را دنبال کنید:

گام  اول: رهنمودهای اخلاقی  مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را بادقت مطالعه کنید. در صورت موافقت با آن گام‌های بعدی را ادامه دهید.

گام دوم: در سامانه نشریه ثبت‌نام کنید. نام و نام خانوادگی و اطلاعات سازمانی خود را به فارسی و انگلیسی مطابق با اطلاعات مندرج در مقاله تکمیل کنید.

گام سوم: برای تنظیم مقاله خود راهنمای نگارش مقاله را به‌دقت مطالعه و مقاله خود را با ساختار آن هماهنگ کنید. این کار به تسریع روند ارسال مقاله برای داوران و انتشار آن کمک می‌کند. درصورتی‌که مقاله شما با این راهنما تطبیق داشته باشد، برای اعضای هیئت تحریریه ارسال و داوران انتخاب می‌شود.

گام چهارم: مقاله خود را در قالب نشریه وارد کنید.

گام پنجم: راهنمای ارسال مقاله را به‌دقت مطالعه کنید.

گام ششم: در منوی ارسال مقاله فایل‌های خود را برای ما بفرستید.

نکته ۱ازآنجاکه روش داوری این نشریه دوسو ناشناس است چنانچه در فایل اصل مقاله نام نویسنده / نویسندگان آورده شود مقاله از روند داوری خارج و‌ به نویسنده عودت داده می شود.

نکته۲: به‌منظور رعایت آیین‌نامه نشریات علمی کشور، از هر نویسنده در طول یک‌سال تنها یک مقاله منتشر می‌شود.

برای آگاهی از فرایند پذیرش اینجا را کلیک کنید.

login